Locatie:Dominéstraat 1 - 3, 4701 JC Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis/kantoor
Bouwjaar: 1902
Architect: M. Vergouwen
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 14 oktober 1992
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie L, Nr. 4620

Typering

Het betreft een tweelaags pand van zes traveeën in de gevelwand, voorzien van een lijstgevel en een zadeldak met verbeterde hollandse dakpannen, evenwijdig aan de voorgevel.

Historische omschrijving

Het bedrijfsgebouw, dat de voorganger was van het huidige gebouw, werd in 1902 afgebroken. In dat jaar werd er in opdracht van P. Rassers door architect M. Vergouwen een kantoor met bovenwoning gebouwd. Tot aan het begin van de dertiger jaren was het pand in gebruik als kantoor van de "Grands Magasins du Printemps". Vervolgens heeft het meerdere bedrijfsfuncties gehad, waaronder één als showroom voor een natuursteenhandel van 1954 tot 1979. Het pand heeft ook nu nog een gecombineerde woon- en winkelfunctie.

Omschrijving exterieur

De hardstenen gefrijnde plint van het pand heeft vooruitstekende delen bij de deuren van de omlijstende penanten en de deelliseen. De plint is voorzien van twee horizontale sleuven en afgeronde bovenzijde. Er zijn vier openingen voor ronde roostertjes.

De witgeschilderde paneeldeuren bevinden zich in een segmentboogportiek in de rechter- en de linkertravee. Het kalf heeft een getande afgeronde profilering. De panelen zijn door glas vervangen.

Op de begane grond zijn in 1954 twee grote etalageramen aangebracht met een hardstenen omlijsting. Boven de plint bevindt zich een zandsteenkleurig gepleisterd deel met horizontale schijnvoeg. Dan volgt een smalle uitkragende hardstenen sierlijst met daarboven een smal gepleisterd deel en een grijze koppenlaag.

De gevel is opgetrokken in verschillende kleuren baksteen en kalkzandsteen. De hoofdkleur van de machinale steen is lichtgrijsgele steen en de voeg is verdiept en grijs.

De gevel wordt verdeeld door een rechte hardstenen waterlijst, waaronder een sierlijst van grijze baksteen. Op het punt van de deelliseen is een langwerpige diamantkop met middensleuf. De witgeschilderde T-vensters hierboven hebben, net zoals dat nog zichtbaar is op de begane grond, een speklaag bij de onder- en bovendorpel. Deze bestaat aan de onderkant uit een pleisterlaag en grijze koppen, aan de bovenzijde een pleisterlaag tussen twee koppenlagen. Dan volgt er een stalen profielbalk als latei met elk drie rozetten. De middelste vier traveeën hebben daarboven een segmentboog van afwisselend grijze en créme steen en een afsluitende grijze koppenlaag. Het verdiepte veld wordt afgesloten door een rij stenen met kettingmotief; daarboven is een geprofileerde rand met een profiel dat ook zichtbaar is in het sluitstuk van de liseen en de risalieten.

Het venster in de linker travee heeft een rechthoekig stucreliëf van een driemaster met zeilen in een medaillon en renaissance bloemranken aan de zijden.

Boven het venster in de rechter travee bevindt zich eveneens een rechthoekig stucreliëf met de voorstelling van een haan in medaillon. De voorstellingen hebben betrekking op Parijs, waar het moederbedrijf van het warenhuis "Le Printemps" gevestigd was.

Boven deze reliëfs is een latei met profiellijst geplaatst. Enige lagen hierboven is een segmentboog met om en om verschillend gekleurde stenen. De uitkragende gootlijst is witgeschilderd en is voorzien van houten klosjes.

De rechterzijde van het pand is verbonden met het pand ernaast, tussen de linkerzijde en het naburige pand bevindt zich een brede gang.

De linker zijgevel is van genuanceerd roodbruine baksteen en heeft rechte schietankers. Er is een hardstenen gevelsteen met de tekst "J.R.F. Rassers 20 mei 1902". Midden op de eerste etage is er een ijzeren margrietraam. De geveldriehoek wordt beëindigd door een horizontale roodbruine/créme sierlijst en door een getrapte lijst langs de goot met boven een halve cirkel met siermetselwerk.

Meer naar achteren bevindt zich een nieuwe garagedeur onder een stalen profielbalk met rozetten.

Het pand verkeert in goede staat.

Redengevende omschrijving

Het pand is een goed voorbeeld van een groot en voornaam kantoorpand (thans woon-/winkelpand), dat zich voegt naar de bestaande stedelijke structuur en onderdeel uitmaakt van de historische bebouwingswand van de Dominéstraat.

  • TERUG