DOMINÉSTRAAT 21

Typering

Het betreft een drielaags pand van twee traveeën in de gevelwand, met de nokas loodrecht op de straat en een schilddak met zwarte kruispannen.

Historische omschrijving

Op het terrein bevond zich van 1823 tot 1862 een deel van het erf van een herenhuis. Vanaf 1863 maakte het deel uit van het bedrijfsterrein van een houthandel. In 1900 liet P. Straasheijm, als vertegenwoordiger van de Brusselse "Grands Magasins de la Bourse", er een kantoor bouwen. In 1906 werd het verbouwd; de kantoorfunctie bleef naast de nieuwe functies van magazijn en bergplaats. In 1909 vond de laatste verbouwing plaats. In opdracht van de firma Gebrs. Van Wely ontwierp F. van Overveld de huidige gevel voor het nog steeds als magazijn in gebruik zijnde pand. Rond 1980 heeft men het pand van een crèmekleurige verflaag voorzien.

Omschrijving exterieur

De hardstenen plint is voorzien van een profielrand en afschuining aan de bovenzijde. Bij de onderbreking aan de linkerzijde zijn vlakke, afgeronde schampstenen aan de plint verbonden. De plint en het opgaande muurwerk hebben een brede afgeschuinde rand. Deze afschuining wordt ter hoogte van de geprofileerde cordonlijst weer versmald. Zowel links als rechts zijn inrijpoorten aangebracht. Deze houten deuren zijn, net als het kozijnwerk en de gootlijst, helderblauw geschilderd. Deze kleur is niet oorspronkelijk en derhalve te beschouwen als een negatief element. De deuren hebben langwerpige tweedelige ramen, een onderverdeling die ook is

aangebracht in de getoogde bovenlichten. De bovendorpels hebben een tandlijst. De segmentbogen zijn gemetseld met profielsteen en hebben een afsluitende koppenlaag.

De rechterzijde van het pand heeft een doorgaande liseen: de linkertravee risaleert vanaf de geprofileerde lijst, die daar de functie heeft van kraagsteen.

De vensters op de eerste etage hebben hardstenen dorpels en brede twaalfruits vensters onder een stalen latei met kleine bloemrozetten. De dagkanten van de vensters zijn eensteens diep; de met zigzag metselwerk gedecoreerde borstweringen zijn een halve steen verdiept gemetseld.

De twaalfruitsvensters van de tweede etage zijn eveneens voorzien van hardstenen dorpels maar zijn, net als de bovenlichten van de poorten, getoogd en van profielsteen voorzien.

De rechtertravee wordt beëindigd door een segmentboogfries met profielsteen. De linkertravee heeft een smalle tandlijst.

Redengevende omschrijving

Het pand is een goed en gaaf voorbeeld van een middelgroot magazijn met een verzorgde detaillering. Het pand maakt onderdeel uit van de overwegend 19e eeuwse gevelwand van de Dominéstraat.

Kadastrale aanduiding:
Kad. Gemeente: Roosendaal en Nispen
Sectie: L
Nr.: 3243

Opname gegevens : 8 september 1991/15 oktober 1992

  • TERUG