Locatie:Kade 11, 4703 GA Roosendaal
CBS Typering: Winkel-woonhuis
Bouwjaar: 19e eeuw
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 16 september 2008
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie D, Nr. 3908

Omschrijving van het monument

Algemeen

De Kade verbindt de Markt van Roosendaal via de Hulsdonkstraat met het gehucht Hulsdonk. Deze straat is onderdeel van de oude wegenstructuur van Roosendaal (de oost-westverbinding) en daarmee ook van belang vanwege het ontstaan van Roosendaal. Door de ligging in de buurt van de haven bevonden zich in deze straat gebouwen van industriële aard en woonhuizen. De bebouwing wordt nog steeds gekenmerkt door in breedte en in hoogte afwisselende bebouwing en gevarieerde functies zoals wonen, horeca en detailhandel. In een uitgebogen V-vorm loopt deze straat van de Burgemeester Freijterslaan naar de Stationsstraat. Waar deze wordt doorsneden door de spoorlijn Dordrecht/Antwerpen. De bebouwing in deze straat kenmerkt zich door een overwegend gesloten gevelwand van een één- of tweelaagse bebouwing met een kap en de ligging van de voorgevels van de bebouwing direct aan de straat.

Aan de rechterzijde van het pand Kade 11 bevond zich een, inmiddels gedempte, loop van de Smalle Beek, die ten zuiden van de Kade aftakte van de Molenbeek en vervolgens onder de "Scheele brug" doorliep om voorbij de Molenberg uit te monden in de Vliet c.q. de haven.

Het pand Kade 11 staat op een rechthoekige plattegrond, haaks op de Kade. Het pand omvat een begane grond, een verdieping en een zolder onder een zadeldak dat met gesmoorde, opnieuw verbeterde Hollandse pannen is gedekt. De nok van het dak ligt haaks op de straat. Vermoedelijk heeft het pand een topgevel gehad. De mezzanino's en het feit dat de gevel volledig bepleisterd is zijn hiervoor een aanwijzing. De topgevel zal in de negentiende eeuw verbouwd zijn tot lijstgevel. Mogelijk is dit tegelijk met het plaatsen van de pui op de begane grond gedaan. In 1950 wordt het pand door architect D. Vriens verbouwd.

Voorgevel

De drie vensterassen brede, drielaags lijstgevel is boven de natuurstenen plint volledig voorzien van een witte pleisterlaag. De gevel is symmetrisch van opzet en heeft een zeker horizontaal karakter door de natuurstenen plint, de kroonlijst van de winkelpui en het hoofdgestel. De geprofileerde bakgoot wordt gedragen door ongeprofileerde gootklossen. Op de begane grond bevindt zich een negentiende-eeuwse winkelpui bestaande uit vier pilasters met consoles die een geblokte kroonlijst dragen. Centraal in de pui, in een diep portiek gelegen, bevindt zich de entree. De entree heeft een mogelijk oorspronkelijke deur met zijlichten en bovenlicht. Het bovenlicht is voorzien van flauwe zwikken. Aan weerszijde van het portiek bevindt zich een breed etalageraam met flauwe zwikken die gevuld zijn met etsglas. Ter hoogte van de verdieping en de zolder zijn drie vensteropeningen aanwezig. Op de verdieping bevinden zich zesruits schuiframen (1950) met een schuivend onderraam en een vast bovenraam. De zolderramen zijn tweeledig. De vensteropeningen hebben een natuurstenen lekdorpel.

Linkerzijgevel

De tweelaags linkerzijgevel is net als de voorgevel boven de gecementeerde plint volledig bepleisterd. De gevel wordt met een kunststof mastgoot beëindigd. Opmerkelijk is het feit dat de zijgevel iets boven de plint uitkraagt, alsof er boven de plint een klamp is aangebracht. De pleisterlaag is naar alle waarschijnlijkheid na de laatste verbouwing aangebracht. Bij de verbouwing van 1950 zijn drie ondiepe vensters op de begane grond verwijderd en een entree bij de achtergevel aangebracht. Op de verdieping is de tweede van vier vensteropeningen verbreed, is één van de twee zoldervensters dichtgezet en zijn er zesruits vensters aangebracht. Na 1951 is ook het laatste zoldervenster dichtgezet.

  • TERUG