Locatie:Kade 45, 4703 GC Roosendaal
CBS Typering: Eratozaal: woning, zalencomplex
Bouwjaar: 1924
Architect: 1924: De Bruijn en Van Hees
1946: Voorgevel Jac. Hurks
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 16 september 2008
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie K, Nr. 2519

Omschrijving van het monument

Algemeen

De Kade verbindt de Markt van Roosendaal via de Hulsdonkstraat met het gehucht Hulsdonk. Deze straat is onderdeel van de oude wegenstructuur van Roosendaal (de oost-westverbinding) en daarmee ook van belang vanwege het ontstaan van Roosendaal. Door de ligging in de buurt van de haven bevonden zich in deze straat gebouwen van industriële aard en woonhuizen. De bebouwing wordt nog steeds gekenmerkt door in breedte en in hoogte afwisselende bebouwing en gevarieerde functies zoals wonen, horeca en detailhandel. In een uitgebogen V-vorm loopt deze straat van de Burgemeester Freijterslaan naar de Stationsstraat. Waar deze wordt doorsneden door de spoorlijn Dordrecht/Antwerpen.

De bebouwing in deze straat kenmerkt zich door een overwegend gesloten gevelwand van een één- of tweelaagse bebouwing met een kap en de ligging van de voorgevels van de bebouwing aan direct aan de straat. Op de open ruimte links van het pand Kade 45 heeft het winkel/woonhuis Kade 43 gestaan en rechts is de oorspronkelijk gemetselde poortboog boven de (destijds open) gang naar het vroegere achtererf gedeeltelijk nog zichtbaar achter een afdekplaat van jongere datum. De gemetselde poortboog is in 1924 voorzien van een pleisterlaag en een deels nog zichtbare belettering in zwarte verf. Hierin bevindt zich de toegang naar het Erato-zalencentum dat achter het pand Kade 45 is gelegen.

Het pand aan de Kade heeft in de loop der tijd veranderingen ondergaan maar heeft altijd een horeca (achtige) functie met bovenwoning gehad. In 1922 is in opdracht van P. van Aalst een washuis met veestalling gebouwd. De horecafunctie is in de loop der tijd verder ontwikkeld. Belangrijk is in 1924 het moment, dat de heer P. van Aalst te Roosendaal aan De Bruin en Van Hees, architecten te Roosendaal, opdracht gaf een ontwerp te maken voor een Harmoniezaal met toebehoren in 1952 en 1956 is deze zaal met aanbouwen uitgebreid en thans in gebruik als zalencentrum. In 1946 is de voorgevel van het gedeeltelijk onderkelderde pand Kade 45, dat in een traditionalistische bouwstijl is gebouwd, naar een ontwerp van de bekende Roosendaalse architect Jac. Hurks gewijzigd naar de vorm die het thans heeft.

Pand Kade 45

Het pand aan de Kade 45 is in oorsprong gebouwd in de 17de eeuw en in de 19de eeuw is de voorgevel verbouwd naar een tweelaagse lijstgevel terwijl in 1946 de voorgevel herbouwd in na oorlogsschade. Het pand staat op een diep, rechthoekig grondvlak en omvat een begane grond en een zolder onder een zadeldak waarvan de nok haaks op de straat ligt. Het dak is met gesmoorde betonpannen gedekt.

Voorgevel

De symmetrische, getrapte topgevel met ingezwenkte geveltop is met rode baksteen in wild verband gemetseld. Op de begane grond is het weinige muurwerk, in feite niet meer dan twee smalle strookjes aan weerszijde van de pui, voorzien van een witte verflaag. Door de natuurstenen plint en de geprofileerde lijst boven de pui heeft de gevel een zekere horizontale geleding. De gevellijn wordt geaccentueerd door een rollaag en kunststenen schouderstukken.

Op de begane grond is een nagenoeg gevelbrede pui aanwezig waarin zich centraal de oorspronkelijke voordeur met tweeledig bovenlicht bevindt. Aan weerszijden is, boven een borstwering met siermetselwerk in visgraatmotief, een breed venster aanwezig met een ongedeeld onderraam en drieledige bovenramen. Het bovenlicht van de voordeur en de bovenramen zijn voorzien van eenvoudig glas-in-lood.

Linker zijgevel

De linker zijgevel is blind en voorzien van een gele verflaag. De muurankers behorende bij de zolderbalklaag zijn in het zicht. De gevel wordt afgesloten met een mastgoot.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel wordt ingenomen door de entree van de `Erato` zaal. Achter het huidige bord waar de naam van de zaal op staat vermeld, is nog net het oorspronkelijke kunststenen fries zichtbaar. De gevel wordt afgesloten met een mastgoot.

Achtergevel

De achtergevel wordt ingenomen door het achterliggende zalencomplex. Achterliggende zaal

Achter het aan de Kade liggend pand bevindt zich een zalencentrum waarvan de oorsprong in 1924 is gelegd. In de loop der tijd zijn aan deze zaal aanbouwen gebouwd en heeft zich het zalencentrum ontwikkeld. Het interieur is grotendeels nog oorspronkelijk en heeft een waardevolle akoestiek.

Het interieur van de zaal / het zalencomplex is niet beschreven omdat het niet is bezocht.

  • TERUG