Locatie:Kade 65, 4703 GD Roosendaal
CBS Typering: Cafe "De Veestallen"
Bouwjaar: 1890
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 25 oktober 1994
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie K, Nr. 5120

Typering

Een tweelaags pand van vier traveeën in de gevelwand, voorzien van een lijstgevel en een zadeldak gedekt met zwarte kruispannen, de nok is evenwijdig aan de voorgevel.

Historische omschrijving

Het pand is rond 1890 gebouwd. Er was een café en een paardenhandel in ondergebracht, op de bovenverdieping een woonhuis. Wellicht stond op dezelfde plaats eerder een woonhuis waarvan gedeelten in het huidige pand zijn opgenomen.

Op het achtererf kon vee gestald worden.

Tussen 1910 en 1915 zijn de ramen op de begane grond uitgebroken en vergroot, wellicht dat men toen het dakvlak aan de straatzijde met zwarte kruispannen heeft belegd, terwijl de rode oud hollandse pannen aan de achterzijde gehandhaafd bleven. Het pand heeft nog de oorspronkelijke horeca en woonfunctie.

Omschrijving exterieur

Het pand heeft een donkergrijs gepleisterde plint.

De gevel is op de begane grond geblokt gepleisterd, daarboven is de gevel vlak afgewerkt.

De paneeldeur met bovenlicht is vernieuwd.

Op de begane grond zijn aan de linkerzijde van de gevel twee brede schuifvensters met een deelroede en in het bovenlicht twee verticale deelroeden.

Onder de geschilderde kozijnen hardstenen dorpels, boven de vensters ijzeren lateien met sierrozetten.

Rechts van de deur een smal schuifvenster. Ter hoogte van de balklagen op de begane grond en de eerste etage zijn er in het gevelvlak kleine steekankers afgewisseld met grote rechte schietankers.

Tussen profiellijsten ter hoogte van de borstwering de met zwarte hoofdletters geschilderde tekst: "J. Boonen Café De Veestallen".

Op de verdieping vier vensterassen met witgeschilderde openslaande T-vensters, onder de vensters hardstenen dorpels. Boven de ramen een profiellijst en een vlakgepleisterd fries. De houten geprofileerde goot is ruim uitkragend.

De rechter zijgevel is van handvorm baksteen gemetseld en heeft x-vormige muurankers. De achtergevel is deels grauw gepleisterd.

Het pand verkeert in goede staat.

Omschrijving interieur

Links van de toegangsdeur, achter de grote vensters, is het cafégedeelte. Aan de binnenzijde van de ramen aan de straatzijde zijn getoogde glasin-lood panelen geplaatst.

Van belang is ook het oude balken plafond, de afmetingen van de balken doen vermoeden dat ze deel waren van een oudere bouwkern.

Redengevende omschrijving

Het eenvoudige pand is vooral van sociaal-historisch belang vanwege de functie in het verleden en vanwege het interieur.

  • TERUG