Locatie:Kade 78, 4703 GH Roosendaal
CBS Typering: Winkel - woonhuis
Bouwjaar: 1936
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 21 juli 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie K, Nr. 2776

Omschrijving van het monument

Algemeen:

De Kade verbindt de Markt van Roosendaal via de Hulsdonkstraat met het gehucht Hulsdonk. Deze straat is onderdeel van de oude wegenstructuur van Roosendaal (de oost-westverbinding) en daarmee ook van belang vanwege het ontstaan van Roosendaal. Door de ligging in de buurt van de haven bevonden zich in deze straat gebouwen van industriële aard en woonhuizen. De bebouwing wordt nog steeds gekenmerkt door in breedte en in hoogte afwisselende bebouwing en gevarieerde functies zoals wonen, horeca en detailhandel. In een uitgebogen V-vorm loopt deze straat van de Burgemeester Freijterslaan naar de Stationsstraat. Waar deze wordt doorsneden door de spoorlijn Dordrecht/Antwerpen. De bebouwing in deze straat kenmerkt zich door een overwegend gesloten gevelwand van een één- of tweelaagse bebouwing met een kap en de ligging van de voorgevels van de bebouwing aan direct aan de straat.

Het vrijstaande pand Kade 78 markeert de hoek van de Kade en de Ettingstraat en is gebouwd onder invloed van de Delftse School architectuur in opdracht van K. Machielsen te Roosendaal. De architect is onbekend. Aan de rechterzijde bevindt zich een inrit die kan worden afgesloten met een hek.

Het pand bestaat uit een hoofdgebouw en een lager bijgebouw onder een platdak met dakschilden dat als opslag is gebruikt. Het gedeeltelijk onderkelderde pand is gebouwd in 1936 en staat op een afgeschuind rechthoekig grondvlak en bestaat uit een begane grond, een verdiepingen en een zolderverdieping onder een samengesteld geknikt zadeldak dat gedekt is met gesmoorde Verbeterde Hollandse pannen. De nok die evenwijdig loopt met de Kade sluit haaks aan op de nok die evenwijdig loopt aan de Ettingstraat. De daken zijn ingeklemd tussen tuitgevels.

Het pand is gebouwd met rode baksteen in staandverband. De gevelopeningen hebben een hardstenen lekdorpel. De gevels worden afgesloten met een uitstekende strekkenlaag, een fries met siermetselwerk en een geprofileerde bakgoot op klossen.

De vensters op de begane grond zijn voorzien van nieuwe rolluiken.

Voorgevel (loopt evenwijdig met de Kade):

De voorgevel bestaat uit een deel met een topgevel en een twee laagsdeel op de hoek met de Ettingstraat.

Op de begane rond bevinden zich drie grote ongedeelde vensters die herinneren aan het vroegere gebruik als winkel. De penanten tussen de vensters zijn gedecoreerd met zwart geglazuurde strekkenlagen. De borstweringen zijn bekleed met zwart geglazuurd siermetselwerk.

Ter hoogte van de verdieping bevinden zich drie samengestelde vensters met een kalf waaronder vier naar binnen draaiende ramen. De bovenlichten zijn gevuld met glas-in-lood.

In de topgevel aan de linkerzijde bevinden zich twee ongedeelde vensters. De in de top bevindt zich een gedecoreerd anker en de top wordt afgesloten met een rollaag met hardstenen aanzet een sluitstuk. Aan de rechterzijde van deze top is een forse schoorsteen gebouwd. Deze is met een sieranker verankerd.

In de afgeschuinde hoek bevindt zich op de begane grond een toegang met een bovenlicht. Het metselwerk aan beide zijden van de toegang is gedecoreerd met geglazuurde strekkenlagen. Boven de deur bevindt zich een hardstenen geprofileerde latei. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een T-venster met naar binnen draaiende ramen en glas-in-lood in het bovenlicht. De schuin oplopende gevel wordt afgesloten met een rollaag. De aanzet en de aansluiting aan de voorgevel zijn gemarkeerd met hardsteen.

Linker zijgevel

Het hoofdgebouw bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder en het lagere deel uit een begane grond en een zolder.

Het hoofdgebouw heeft op de begane grond in het midden een toegang in een ondiep portiek met een hardstenen trede. De toegang wordt gevormd door een authentieke deur met een glaspaneel en een ongedeeld bovenlicht met glas-in-lood. Ter hoogte van de bovendorpel van de deur bevindt zich een betonnen band. Links van de toegang bevindt zich een klein smal venster en een hardstenen brievenbus. Voorts bevindt zich aan de linkerzijde een venster met kalf en twee stijlen met ongedeelde ramen. Aan de rechterzijde bevindt zich een groot venster dat de voormalige winkel markeert. De borstwering is bekleed met zwart geglazuurd siermetselwerk.

Ter hoogte van de verdieping bevinden zich van links naar rechts een venster met drie stijlen met ongedeelde ramen, een klein smal venster, een venster met kalf en ongedeelde ramen en een venster met een kalf, twee stijlen en ongedeelde ramen.

In het lagere deel bevindt zich een grote toegang met een ijzeren toegangsdeur die bestaat uit enkele panelen en twee glazen openingen. De toegang wordt afgesloten met een latei.

Boven deze toegang breekt een Vlaamse gevel door de goot heen waarin zich een toegang met een houten deur (hijsluik) tot de zolder bevindt. Hierboven bevindt zich een restant van een hijsconstructie.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel grenst aan een inrit en is blind.

Achtergevel

De achtergevel van de grote bouwmassa is blind en wordt afgesloten met een schoorsteen in de top. De achtergevel van de aanbouw is blind.

  • TERUG