Locatie:Ludwigstraat 3, 4701 ND Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1926
Architect: Jac. Hurks
Soort monument: Rijks
Monumentnummer: 517271
Geplaatst d.d.: 23-04-2002
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie A, Nr 3282

Beschrijving

Inleiding.
Vrijstaande VILLA, gebouwd in 1927 naar ontwerp van architect Jac. Hurks, in Amsterdamse Schoolstijl, deel uitmakend van een samenhangend ensemble van woningen.

Omschrijving.
Woonhuis, twee lagen hoog op een rechthoekige plattegrond onder een parabooldak waarvan de nok haaks op de straat staat. Boven de zijgevels loopt het dakvlak door over de verdieping. Het huis is uitgevoerd in baksteen, het dak is gedekt met rode romaanse pannen. Tegen de voorgevel is, aan de rechterzijde een vijfkantige erker geplaatst met een uitstekende houten lijst. Links daarvan bevindt zich de ingang, een paneeldeur met op de hoek een naar opzij doorlopend, hooggeplaatst glas-in-lood raam, gevuld met gekleurd glas en voorzien van uitstekende horizontale houten roeden. Boven deur en ramen bevindt zich een uitstekende houten lijst. De hoge topgevel wordt in het midden doorsneden door een puntig uitstekende bakstenen penant. Aan weerszijden daarvan is op de verdieping een rechthoekig raam aangebracht. In de top zijn liggende ramen geplaatst aan weerszijden van een puntig uitstekend raampje dat de penant bekroond. Tegen de linkerzijgevel een tweelaags risaliet met afgeschuinde hoek onder plat dak met overstek die het trappenhuis bevat. Op de hoek is een hoog glas-in-loodraam aangebracht. Dit raam heeft kleine vierkante lichten, van elkaar gescheiden door uitstekende houten roeden. Rechts is een éénlaagse uitbouw met plat dak geplaatst. Daarop een opbouw, tegen het dakvlak, met overstek. Aan de voorzijde van deze opbouw is een schoorsteen zichtbaar.
Waardering.
Het pand is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de sociaal-ecenomische ontwikkeling, namelijk de stedebouwkundige uitleg van de stad in het Interbellum. Het heeft architectuurhistorisch belang vanwege de verzorgde vormgeving in baksteen en is een belangrijk werk in het oeuvre van de in Roosendaal actieve architect Hurks. Het heeft ensemblewaarde in samenhang met overige bebouwing aan de Ludwigstraat. het is gaaf bewaard gebleven.

  • TERUG