Locatie:Ludwigstraat 5, 4701 ND Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1926
Architect: Jac. Hurks
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 10-11-1993
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie A, Nr 2575

Typering
Het betreft een vrijstaande villa van in totaal drie bouwlagen, voorzien van een parabooldak met rode pannen dat evenwijdig aan de straat staat, met tuin rondom.

Historische omschrijving
De villa is in 1927 gebouwd naar een ontwerp van Jac. Hurks. In de loop van de tijd zijn vele onderdelen van de vensters vereenvoudigd. De gootlijsten zijn van een nieuwe betimmering voorzien. Eind tachtiger jaren is de voorgevel voorzien van kunststof kozijnen, hetgeen aangemerkt mag worden als een verandering in negatieve zin. De villa vervult nog steeds de woonfunctie.

Omschrijving exterieur
De voorgevel bestaat uit drie gedeelten: een vrijwel symmetrische eenlaagse omlijsting van het uitkragende middengedeelte, bestaande uit de kap en de schoorstenen, alsmede twee tweelaagse gedeelten ter linker en ter rechterzijde. De gevel is geheel opgetrokken in bruine machinale baksteen met een verdiepte donkergrijze voeg. In de linkeromlijsting bevindt zich de originele paneeldeur met blokjes en glaspanelen, geplaatst in een diep portiek. Het stoepje is voorzien van rode en zwarte tegels. Het portiek is links voorzien van een baksteenpilaar, de rest is open. Na de uitkragende gootlijst rijst direct het dak omhoog. Dit is hetzelfde aan de rechterzijde, al is daar in plaats van de deur een laddervenster geplaatst. Alle kozijnwerk van het huis is wit of witgeschilderd, boven en onder de dorpels zijn rollagen aangebracht. Tegen de middentraveen staan de uitkragende hoge schoorstenen geklemd. De schoorstenen zijn gedecoreerd door middel van uitgemetseld horizontale banden, gedeeltelijke vertande metseling en een betonnen afdekplaat met sierbollen. Het linkergedeelte naast de schoorsteen springt terug. Het is voorzien van een groot vierkant venster met bovenlicht. Boven het venster rust een groot rechthoekig balkon op een betonnen bodemplaat. Deze wordt geaccentueerd door een witgeschilderde brede rand, die links steunt op een rechthoekige horizontale console. De linkerhoek van het balkon is vertand gemetseld. Op het balkon komen kunststof vleugeldeuren met glasvulling uit. Het opgemetselde gedeelte wordt afgesloten met een uitkragende gootlijst. Naast dit deel bevindt zich op de begane grond een erker met afgeschuinde zijden. In de hoeken bevinden zich gemetselde plantenbakken. Boven het erkerraam met bovenlicht loopt de brede witgeschilderde band, die daarnaast te zien is als bodemplaat van het balkon. Op de eerste etage bevindt zich eveneens een erker met afgeschuinde zijden, waarbij het metselwerk onder het raam een vertande bemetseling heeft. Boven de erker is een omlopende uitkragende gootlijst. Boven deze erker is er in het dakvlak een brede lage drielichts dakkapel uitgespaard. Het betreffen laddervensters die voorzien zijn van een breed dakoverstek. In de linkergevel vindt men drie langwerpige smalle originele glas-in-loodpanelen voor het trapraam. In de topgevel diverse smalle raampjes en waaiervormig metselwerk in de topgevel. In de rechtergevel vindt men op de begane grond drie laddervensters met glas-in-lood. Op de eerste etage een breed tweelichtsvenster met twee smalle zijramen ernaast. Het zolderraam bestaat uit twee venstertjes met een centraal geplaatste afgeronde middenbalk. De topgevel is gedecoreerd met waaiervormig metselwerk. Achter het huis is een lange eenlaags aanbouw geplaatst onder een plat dak. De erfafscheiding wordt gevormd door een lage berberishaag.
Het pand verkeert in goede staat.

Redengevende omschrijving
De villa is van stedebouwkundig belang als onderdeel van een ensemble villa's en tuinen in de Ludwigstraat. Het pand is van waarde in het oeuvre van architect Jac. Hurks. De villa is een stijlzuiver voorbeeld van de Amsterdamse School.

  • TERUG