Locatie:Ludwigstraat 7-7A, 4701 ND Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1932
Architect: Jac. Hurks
Soort monument: Rijks
Monumentnummer: 517272
Geplaatst d.d.: 23-04-2002
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie A, Nr 2978

Beschrijving

Inleiding.
Vrijstaande dubbele VILLA, in 1932 gebouwd naar ontwerp van architect Jac. Hurks in Amsterdamse Schoolstijl. Het pand maakt deel uit van een samenhangend ensemble van woningen.

Omschrijving.
Dubbel woonhuis op een rechthoekige plattegrond onder een samengesteld zadeldak met topgevels. De achtergevel heeft een tweelaagse uitbouw onder plat dak. De voorgevel is symmetrisch opgezet en telt drie bouwlagen met een middendeel onder zadeldak, evenwijdig aan de straat met aan weerszijden een topgevel. De dakvlakken lopen over de zijgevels door tot aan een gootlijst ter hoogte van de bovenkant van de erkers. In het midden van de voorgevel bevindt zich een rondboogdeur die toegang tot nummer 7 verschaft. De deur is omgeven door kleine glas-in-loodramen, de rondboog wordt in het metselwerk om de deur gevolgd. Aan weerszijden bevindt zich een staand raam. Daarnaast zijn erkers aangebracht, voorzien van een gootlijst. De buitenhoeken van de voorgevel bevatten horizontaal uitstekende tegels. Op de verdieping zijn samengestelde rechthoekige ramen geplaatst, boven de deur zijn smalle staande raampjes zichtbaar tussen bakstenen penanten. Boven deze raampjes is het metselwerk puntig uitstekend tot aan de goot. Direkt onder de goot zijn ter plekke van het metselreliŽf gootklossen geplaatst. Aan weerszijden daarvan bevinden zich liggende ramen. In de beide topgevels zijn kleine rechthoekige raampjes aangebracht. Aan de linkerzijde steekt de bouwmassa met topgevel onder zadeldak verder naar voren. In de hoek onder de overstekken is de portiek met houten pilaar op een bakstenen schansmuurtje zichtbaar waarin zich de toegang tot nummer 7a bevindt, de deur is naar de straat gericht. In deze zijgevel zijn de hoge ramen van het trappenhuis, gevuld met matglas. De rechterzijgevel springt over het achterste gedeelte iets naar voren. Daar tegenaan is een schoorsteen gezet. Met uitzondering van een hoog op de begane grond geplaatst glas-in-lood raam is de gevel blind.
In het interieur zijn de indeling en delen van de inrichting nog in oorspronkelijke staat. Van belang zijn onder andere het trappenhuis met houten trapleuning met geometrische dekoraties en een schouw op de verdieping van nummer 7.

Waardering.
Het pand is van algemeen belang. et heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de sociaal-ecenomische ontwikkeling, namelijk de stedebouwkundige uitleg van de stad in het Interbellum. Het heeft architectuurhistorisch belang vanwege de verzorgde vormgeving in baksteen en is een belangrijk werk in het oeuvre van de in Roosendaal actieve architect Hurks. Het heeft ensemblewaarde in samenhang met overige bebouwing aan de Ludwigstraat. Het is gaaf bewaard gebleven.

  • TERUG