Locatie:Lyceumlaan 10, 4702 XG Roosendaal
CBS Typering: St Norbertuslyceum
Bouwjaar: 1923
Architect: C.W. Bennaers en P.G. Buskens
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 30 juni 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie B, Nr. 6007

Omschrijving van het monument

Algemeen

De Lyceumlaan is een zijstraat van de Brugstraat met op de schuine hoek de specifiek voor die plek ontworpen panden Lyceumlaan 1 en 3. De straat loopt naar een park met bomen waaraan een bioscoop is gelegen en een schoolgebouw. Voorts staan rondom het park vrijstaande villa's. De woonhuizen hebben een voortuin die direct aan de stoep grenst. De straat heeft een stoep met een bestraatte rijweg.

Gescheiden door een parkeerplaats en in de bocht va de weg ligt het schoolgebouw van het

"St. NORBERTUS LYCEUM".

Voor de bouw van het oorspronkelijke deel van dit schoolcomplex is in 1923 is een vergunning verleend aan de "Stichting der Roosendaalsche Rooms Katholieke Lyca" voor het geven van middelbaar onderwijs aan jongens. De architecten van het gebouw zijn C.W. Bennaers en P.G. Buskens. In de loop der tijd zijn aan de oorspronkelijke bouwmassa aan en bijgebouwen gebouwd. De oorspronkelijke opzet is goed zichtbaar.

Het gebouw heeft naast een rationele opzet een decoratieve geleding en diverse stijlelementen uit het Interbellum. De indeling van de gebouwdelen aan de straatzijde is nagenoeg ongewijzigd, de vensters zijn vervangen door donker gekleurde aluminium kozijnen en ramen. De entree is ongewijzigd. In de achterbouw is de oorspronkelijk éénlaagse gymzaal voorzien van een tussenvloer, op de begane grond zijn nu garderoberuimten, op de verdieping een documentatiecentrum.

Het complex is in fasen tot stand gekomen met vleugels, aanbouwen en noodunits uitgebreid, zodat het nu geschikt is voor het geven van onderwijs in meerdere onderwijsrichtingen aan grote aantallen jongens en meisjes.

Algemeen

Het betreft een schoolcomplex, oorspronkelijk symmetrisch van opbouw met centraal een lager ingangsgedeelte en rechts en links daarvan twee gebouwvleugels met klasruimten. Het gebouw bestaat uit een kelder, een begane grond, een verdieping en een onder onder een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Achter de hoofdtoegang, haaks op de voorbouw, bevindt zich een éénlaagse hoge achterbouw waarin vroeger een gymzaal was gevestigd. De voorbouw en de achterbouw zijn gescheiden door een lager, platgedekt tussenlid. Tot de oorspronkelijke bouwmassa behoren ook de conciërgewoning, de poortpartijen, een aantal lage scheidingsmuurtjes en een fietsenstalling.

Het schoolcomplex is ontworpen vlak bij het station in een van de stadsstructuur vrij liggend groengebied. Door omvangrijke uitbreidingen is de oorspronkelijke structuur van het gebouw nog slechts aan de voorzijde te zien.

Exterieur

Voor het centraal ingangsgedeelte is de met hardstenen platen belegde stoep aan weerszijden gemarkeerd door lage muurtjes, tussen de muurtjes en voor de toegangsdeur enkele hardstenen treden. De toegangspartij met de toegangsdeur en naastliggende ramen is teruggeplaatst ten opzichte van de gevelvlakken, evenals de boven de gevormde portiek gelegen achterwand van het balkon. De gemetselde borstwering van het balkon is vooruitspringend. Het balkon is op de verdieping bereikbaar via drie dubbele deuren met bovenlichten, de bovenlichten zijn bezet met glas-in-lood ramen die een geometrisch patroon hebben.

Op de balkonbalustrade staat met goudkleurige opdekletters de tekst:

"St. NORBERTUS LYCEUM"

Het doorgetrokken dak overdekt de balkonpartij, onder het balkon ter plaatse van de verhoogde stoep is een "luifel"-plaat aangebracht, tussen luifel en balkon zijn vier bovenlichten bezet met glas-in-lood ramen. De houten toegangsdeur is gevernist en heeft drie smalle hoge raamspleten.

Op het met blauwgrijze pannen gedekte lagere middengedeelte is een klokkentorentje geplaatst, dat wordt gevormd door een open zadeldakje dat gedragen wordt door acht spijlen, die twee aan twee op de hoeken staan; het zadeldakje wordt bekroond door een hoge kruisvorm. De twee klassenvleugels hebben elk acht vensterassen met op de begane grond en op de verdieping eenzelfde, zij het gewijzigd venstertype. De gevels zijn gemetseld van een bruinrode, machinaal gevormde baksteen in Vlaamsverband en platvol gevoegd. De lateien en lekdorpels bij de ramen, de luifelranden en de muurafdekken zijn van kunstbeton met een natuursteentoeslag. Alle lateien zijn voor het gevelvlak uitgewerkt en dragen bij aan het opvallend horizontaal karakter van het gevelbeeld. De voor- en achtergevels zijn ter plaatse van de kopgevels doorgemetseld en worden in trapvorm beëindigd.

In de zijgevel van de voormalige gymzaal is een hardstenen gedenkplaat ingemetseld voor O. Geerts, een Roosendaals jongetje dat bij het bombardement in 1940 is omgekomen. De gedenkplaat heeft een Latijnse, ingekapte tekst, boven de tekst een kleine Christenkop met doornenkroon in brons.

Omschrijving interieur

Het interieur van het hoofdgebouw aan de straatzijde is grotendeels in de oorspronkelijke staat. De klassen bevinden zich aan weerszijden van een gang en in het centrale toegangsgedeelte bevindt zich een trappenhuis met bordessen. In de gangen zijn nog de oorspronkelijke vloertegels en de betegelde lambrisering aanwezig. Deze lambrisering zijn uitgevoerd in blauwe, zwarte en beige tegels, afgewisseld met decorstrips. In de achtergevel van het centrale trappenhuis zijn de ramen bezet met glas-in-lood in fraaie geometrische motieven, hoofdzakelijk in diverse rode kleuren. In de oostelijke eindgevel is in de gang op de verdieping een groot glas-in-lood raam geplaatst met een afbeelding van de H. Norbertus, het is gesigneerd: "Alex Asperslagh - 1936 -".

  • TERUG