Locatie:Markt 3, 4701 PA Roosendaal
CBS Typering: Winkel - woonhuis
Bouwjaar: 1823
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 29 januari 1992
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie D, Nr. 4891

Typering

Het betreft een tweelaags pand van drie traveeén in de gevelwand, voorzien van lijstgevel met een zadeldak evenwijdig aan de voorgevel, voorzien van verbeterde hollandse pannen.

Historische omschrijving

Het casco bestond al in 1823, toen ter plaatse kruidenierswaren werden verhandeld. Rond 1777 heeft er een pand met trapgevel gestaan. De huidige lijstgevel is mogelijk te dateren rond 1860. Van 1886 tot 1892 was het een winkel in serviesgoed. In 1892 werd het huis verbouwd en geheel als woonhuis in gebruik genomen. Uit dat jaar dateert de onderbouw. Van 1917 tot 1919 was het Belgisch consulaat er gevestigd en in de jaren 1928-1929 een advocatenkantoor. In de tussenliggende tijd en daarna is het pand als woning gebruikt.

Onduidelijk is of admiraal Loncke in een voorganger van het pand ter plaatse is geboren.

De architect van het pand is niet bekend.

Omschrijving exterieur

De gevel is onder te verdelen in een onderbouw of pui van één bouwlaag en een bovenbouw bestaande uit een woonlaag alsmede het dak.

De pui of onderbouw is geheel van gefrijnde hardsteen. De rechte plint is voorzien van een gewelfde afschuining aan de bovenzijde en is links onderbroken voor een schoenenschraper, waarvan de stang verdwenen is. In de linker travee bevindt zich de originele witgeschilderde paneeldeur. In de trede tot de toegang bevindt zich een ijzeren staafrooster.

In het bovenpaneel van de deur is een langwerpige opening, die wordt afgeschermd door een dubbel ijzeren rooster met eenvoudig siermotief. Het onderpaneel is voorts voorzien van een grote margrietvormige rozet waaromheen kleine halve en hele rozetten alsmede Vlaamse Renaissance-wortels. In het bovenlicht bevindt zich vernieuwd glas-in-lood evenals in de witgeschilderde schuifvensters. De deur en de vensters worden omlijst door driekwart uitgewerkte slanke zuiltjes. Deze zijn, tot de onderbrekende sierlijst met afronding op 1.58 m. hoogte, voorzien van band- en rolwerk. De pui is verder opgebouwd uit hardstenen blokken.

Ter hoogte van de ringen en de dekplaat van de zuilen is er een liggende diamantkop. Hierboven is over de gehele gevelbreedte een brede hardstenen sierlijst als vensterfries, voorzien van eierlijst. Het fries is aan de zijkanten ingevuld met een vierkant paneel met rolwerk en knoppen, hier tussen in bevindt zich een rij van elf schelpvormige motieven met rozet. De zwikken zijn gevuld met eikebladmotief.

De bovenbouw bestaat uit bruin-rood geschilderde handvorm baksteen en drie crème-witte vensters met vernieuwd glas-in-lood bovenlicht. Het witte fries onder de gootlijst is voorzien van drie ruitpatronen.

Een negatief element is, dat het dakvlak links is onderbroken door een dakkapel met platdak uit 1971.

Aan de linkerzijde heeft het pand een kleine brandmuur, terwijl aan de rechterzijde de brandmuur ontbreekt.

Het pand verkeert in goede staat.

Redengevende omschrijving

Dit pand is vooral van belang vanwege de zeldzame en gave hardstenen pui in Neo-Renaissancestijl.

Het pand maakt onderdeel uit van de historisch gegroeide stedebouwkundige structuur van de Markt.

  • TERUG