Locatie:Markt 20, 4701 PG Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1823
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 29 januari 1992
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie L, Nr. 2416

Typering
Het betreft een tweelaags pand van drie traveeën in de gevelwand, voorzien van een halsgevel en haaks zadeldak met verbeterde Hollandse pan.

Historische omschrijving
Het casco bestond reeds in 1823 en het pand was toen in gebruik als woonhuis. In 1838 werd in het pand een koffiehuis gevestigd, de horecafunctie bleef tot op heden gehandhaafd. De huidige gevel dateert uit 1888. Rond 1910 zijn de twee T-vensters naast de ingang vervangen door de huidige vensters.
De architect is onbekend.

Omschrijving exterieur
Het onderkelderde pand heeft een gefrijnde hardstenen plint, welke beige is geverfd. De toegang naar de vernieuwde paneeldeur loopt via vier hardstenen treden waarvan drie uitpandig, begeleid door een nieuw ijzeren hekje met leuning. De deur bevindt zich in de meest rechtse travee. Boven de rechte uitkragende bovenlijst van de plint bevinden zich de vensterdorpels die voorzien zijn van een driehoekig getande sierlijst.

De groenwitte vensters op de begane grond bestaan uit twee grote kruiskozijnen en een schuifvenster waartussen smalle muurdammen.

Voor de vensters van de eerste etage is een ver uitstekend balkon geplaatst over de gehele breedte van het pand. Het geheel wordt gedragen door vier gietijzeren consoles, eindigend in een blok met cirkelvormen en een hangende eikelvorm. De bodemplaat bestaat uit gietijzeren roosters. De borstwering is eveneens van gietijzer.

Vier tussenzuiltjes met cannelures dragen aan de onderzijde een hangende eikel en aan de bovenzijde een eikel met knoppen. De tussenschotten bestaan uit drie keer vier panelen met diagonaal kruis en een verbindende rozet met ingegoten bloemmotief. Als verbindend element bevinden zich onder de borstwering gietijzeren roosters met getoogde onderkant. De drie donkergeschilderde, vernieuwde openslaande deuren met bovenlicht onder een hoog boogvormig leeg veld, bevinden zich tussen geblokt witgepleisterde delen met sluitsteen. Deze worden ingesloten door beige pilasters en zetten zich boven de bovendorpel voort als een deel met cannelures, vervolgens als een vlak stuk met twee banden en tenslotte, aan weerskanten, als een sierkogel op de dekplaat. Omdat met niveauverschillen wordt gewerkt is er in deze gepleisterde gevel spel van licht en schaduw; de boogvelden zijn verdiept ten opzichte van het muurwerk, de pilasters zijn daar weer verhoogd tegen aan gezet. Een waterlijst scheidt de zolderetage van de eerste. In de vlakke zone van dit gedeelte bevinden zich drie smeedijzeren symmetrisch gekrulde ankers. De halsgevel hier boven bestaat uit een flauw hellend fronton tussen twee pilasters, waarvan het kapiteel wordt afgewisseld met een waterlijst. De zijtraveeŽn zijn samengesteld uit gebogen blokjes op de afdekplaat waar vandaan een in- en uitzwenkende liggende voluutkrul vertrekt.

De reclameborden en de luifel doen afbreuk aan het karakter van het pand.
Het pand verkeert in goede staat.

Redengevende omschrijving
De voorgevel van het pand is een zeldzaam voorbeeld van Hollandse Neo-Barok en een representatief voorbeeld van het gebruik van nieuwe bouwmaterialen, in dit geval gietijzer.
Het pand maakt onderdeel uit van de historisch gegroeide stedebouwkundige structuur van de Markt.

  • TERUG