Locatie:Markt 24, 4701 PG Roosendaal
CBS Typering: Herenhuis
Bouwjaar: 1823
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 29 januari 1992
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie L, Nr. 2537

Typering
Het is een drielaags pand van vier traveeën in de gevelwand met lijstgevel onder afgeknot schilddak met kruispannen.

Historische omschrijving
Het casco dateert al van voor 1823. In dat jaar was het in gebruik als herenhuis. De huidige gevel dateert uit circa 1850. Op het achtererf stond al in 1823 een brouwerij, tot 1897. In 1963 werd de begane grond van het herenhuis in gebruik genomen als kantoorruimte. Inmiddels is in het pand een café ondergebracht.
De architect is niet bekend.

Omschrijving exterieur
Het onderkelderde, créme-witgepleisterde pand heeft een lage hardstenen plint met rond profiel aan de bovenzijde. In de tweede travee van links bevindt zich de vernieuwde, zachtgele paneeldeur, bereikbaar via twee treden waarvan één inpandig. Aan weerskanten van de deur zet de plint zich voort als pilaster, tot de doorgaande uitkragende dorpellijst van de vensters. Aan de rechterzijde is de plint uitgehold ten behoeve van een gietijzeren schoenenschraper. Het overige deel van de deur is gevat tussen beige geschilderde pilasters. De deur heeft een hoog halfrond bovenlicht. Dit is gevormd rondom een ovale kern middenonder, waaruit drie stralen vertrekken die bijeen worden gehouden door een hoge halfronde boog. De verbindings- en eindpunten zijn van rozetten voorzien. Hier boven bevindt zich een in hoogreliëf uitgewerkt Neo-Rococo stucwerk, met centraal bloemwerk en kwabvormig bladmotief.

Het portaal zelf is ook geheel van stucwerk voorzien.

Boven de deur bevindt zich een rechthoekig balkon met S-vormige balusters van volrond uitgevoerd gietijzer op een gietijzeren bodemplaat. Het balkon rust op twee forse kunststenen consoles van pilasterbreedte. Zij zijn voluutvormig uitgevoerd. De voorzijde bestaat uit een gewelfd deel met symmetrisch laagreliëf, het inzwenkende blok wordt gevuld door een volledig uitgevoerde bloementros van roosachtigen. De vooruitstekende rol bezit horizontale sleuven en rust op een driedelig acanthusblad. De zijkanten van de consoles zijn voorzien van een kwabvormig blad- en bloemmotief. De openslaande vensters in T-vorm op de begane grond hebben een afgeplat bolletje op de stolpnaald en de hoeken in het bovenlicht zijn van een geknikte C-vormige afhoeking voorzien. De vensters van dit wit gepleisterde deel zijn recht afgedekt.

Boven een geprofileerde waterlijst ter hoogte van de bodemplaat van het balkon bevinden zich vensters die worden omlijst door vlak geprofileerd stucwerk met afgeschuinde bovenhoeken en ver overkragende kuiven met bloemmotief. De gevel is vanaf dit punt gepleisterd met schijnvoegen. De vensters zijn voorzien van Franse balkons. De bolletjes boven de stolpnaald zijn hier voorzien van een spitsje met bolletje. Bij het balkon horen twee openslaande klapdeuren met vergelijkbaar stucmotief. Het bovenlicht bevindt zich tussen vier smalle lange consoles in voluutuitvoering. Hierna volgt een tandlijst en een hardstenen bodemplaat annex waterlijst over de gehele breedte. Boven de vier vensterassen bevinden zich vier maal twee gekoppelde rondboogvensters tussen stucwerk met ronde schouders en grote kuiven (de kuif van de linker travee ontbreekt). Deze vensters zijn lager dan de andere. Boven de tweede travee van links bevinden zich twee consoles in voluutvorm die zijn voorzien van een vruchtentros. De consoles worden van boven naar beneden gezien vlakker. Ook deze dragen een uitkragende dekplaat, die als gootlijst dienst doet en met tandlijst en geprofileerd fries voortgaat over de gehele breedte (er ontbreekt een tand in de linker travee). Links van het pand bevindt zich een poort, die op de op 13 januari 1969 vastgestelde Rijksmonumentenlijst is geplaatst. De stijl van dit pand is aangepast aan het oude poortje.

Het pand verkeert in goede staat.

Redengevende omschrijving
Het betreft een groot en vrijwel gaaf pand in Eclectische trant met Neo-Rococo elementen die de waarde van het monumentale poortje in Lodewijk XV stijl uit de achttiende eeuw versterken.
Het pand maakt onderdeel uit van de historisch gegroeide stedebouwkundige structuur van de Markt.

  • TERUG