Locatie:Markt 62-62a, 4701 PJ Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis / winkel
Bouwjaar: 1921
Architect: F.B. Sturm
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 6 december 2010
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie ., Nr. .

Omschrijving van het monument

Algemeen:
De Markt is sinds de vroege 16de eeuw het centrum van Roosendaal en de omliggende dorpen en gehuchten en draagt nadrukkelijk bij aan de ontstaansgeschiedenis van Roosendaal. Centraal staat het vrijstaande raadhuis, de overige bebouwing kenmerkt zich door een aaneengesloten gevelwand met enkele onderbrekingen waardoor de achtererven konden worden bereikt. De huidige bebouwing, die vroeger bebouwing heeft vervangen, is twee- en driebouwlagen hoog en heeft kappen deels haaks, deels evenwijdig aan de markt en dateert in hoofdzaak uit het einde van de19de, begin van de 20ste eeuw. Door de huidige horecafuncties op de begane grond heeft de Markt weliswaar een levendig karakter maar de reclames en de terrassen doen afbreuk aan de oorspronkelijk rijke uitstraling van de panden en het plein.

Het pand Markt 62 - 62a is gebouwd in opdracht van de heer C. Stoop naar een ontwerp van architect F.B. Sturm te Roosendaal. Het staat op een diep, gérend grondvlak en omvat een begane grond, een verdieping en een zolder onder een tussen de zijgevels geklemd zadeldak dat met grijze eterniet leien is gedekt. De nok van het dak loopt evenwijdig met de straat en aan beide zijden bevindt zich een schoorsteen. In het dakvlak boven de voorgevel is een dakkapel geplaatst. Het pand is gebouwd met rode baksteen in kruisverband.
Het pand wordt ingeklemd door de naast liggende panden.

Voorgevel:
De drie vensterassen brede voorgevel is in 1921 gebouwd en heeft op de begane grond aan weerszijde van een etalageraam een toegang. Aan beide zijden van de gevel bevindt zich, van de Art Déco afgeleide, hardstenen ornamentiek. De toegangen worden gevormd door een deur met een bovenlicht met een achtruits roedenverdeling met glas-in-lood. Tussen de toegangen bevindt zich een etalageraam met een hardstenen borstwering en een bovenlicht. De pui wordt afgesloten met een geprofileerde lijst.

Ter hoogte van de verdieping bevinden zich drie vensters met een kalf met openslaande ramen en een ongedeeld bovenlicht. De gevelopeningen hebben een hardstenen lekdorpel en een hardstenen gedecoreerde latei. De gevel wordt afgesloten met een gevellijst met decoratieve consoles en een geprofileerde bakgoot.

Ten tijde van de opname (januari 2010) was een grote reclame ter hoogte van de verdieping aangebracht.

Linker en rechter zijgevel
Deze gevels zijn ingeklemd tussen de aangrenzende bebouwing

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG