Locatie:Markt 64-64a-64b, 4701 PJ Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: einde 19e eeuw
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 6 december 2010
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie L, Nr. 18

Omschrijving van het monument

Algemeen:
De Markt is sinds de vroege 16de eeuw het centrum van Roosendaal en de omliggende dorpen en gehuchten en draagt nadrukkelijk bij aan de ontstaansgeschiedenis van Roosendaal. Centraal staat het vrijstaande raadhuis, de overige bebouwing kenmerkt zich door een aaneengesloten gevelwand met enkele onderbrekingen waardoor de achtererven konden worden bereikt. De huidige bebouwing, die vroeger bebouwing heeft vervangen, is twee- en driebouwlagen hoog en heeft kappen deels haaks, deels evenwijdig aan de markt en dateert in hoofdzaak uit het einde van de19de, begin van de 20ste eeuw. Door de huidige horecafuncties op de begane grond heeft de Markt weliswaar een levendig karakter maar de reclames en de terrassen doen afbreuk aan de oorspronkelijk rijke uitstraling van de panden en het plein.

Het pand Markt 64 - 64 a en b staat op een diep, gérend grondvlak en omvat een begane grond, een verdieping en een zolder onder een zadeldak dat met gesmoorde muldenpannen is gedekt. De nok van het dak staat haaks op de straat.

Voorgevel:
De drie vensterassen brede voorgevel is boven de winkelpui gepleisterd. De pui is recent vernieuwd. De bakgoot, die de gevel beëindigt, wordt gedragen door geornamenteerde forse consoles in het fries.
Op de begane grond bevinden zich twee segmentboogvormige openingen waarachter zich een etalage en een toegang tot de winkel/woningen bevindt.
Op de verdieping bevinden zich drie T-schuifvensters met afgeronde hoeken en een gepleisterde omlijsting. Aan de bovenzijde bevindt zich een decoratieve sluitsteen.

  • TERUG