Locatie:Meirestraat 66, 4705 RG Roosendaal
CBS Typering: Boerderijcomplex
Bouwjaar: 1930
Architect: Jan Martens
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 28 september 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie B, Nr. 7447

Omschrijving van het monument

Algemeen
Aan de noordzijde, net buiten de bebouwde kom van Roosendaal bevindt zich de Meirestraat. In de punt waar de spoorlijnen van Roosendaal - Dordrecht en Roosendaal - Breda samenkomen is een gebied nog relatief onbebouwd. De Meirestraat met verspreid gelegen bebouwing volgt de beide spoorlijnen en ademt nog enigszins de sfeer uit van de agrarische functie die deze straat vroeger had. Het boerderijcomplex aan de Meirestraat 66 wordt door een haag met een tuin van de straat gescheiden. Twee verharde oprijlanen geven toegang tot het erf. Deze oprijlanen kunnen worden afgesloten met een hek dat aan kolommen is opgehangen.

Het boerderijcomplex is in 1930 gebouwd in opdracht van de heer C. Akkermans naar een ontwerp van J. Martens, architect te Roosendaal en toont invloeden van de Amsterdamse schoolarchitectuur. Het complex bestaat uit en woonhuis met een schuur die door een tussenlid met elkaar verbonden zijn. In 2007 is het dak van de schuur vernieuwd.

De boerderij stond in de omgeving ook bekend als "den hengstenboer" uitgesproken als denengstenboer.

Woonhuis
Het gedeeltelijke onderkelderde woonhuis staat op een rechthoekig grondvlak en omvat een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een samengesteld dak met dakschilden dat gedekt is met rode tuile-du-Nordpannen. Op de nok en de punt van het hoofddak bevindt zich een piron. In het rechter dakvlak bevindt zich een schoorsteen.

De gevels, die gebouwd zijn met rode baksteen in kruisverband en een donker trasraam hebben, worden afgesloten met een ruim dakoverstek. De gevelopeningen hebben een keramische lekdorpel en worden afgesloten met een 1 ½ steens rollaag. De woning is aan de linkerzijde en aan de achterzijde uitgebouwd met een eenlaagse bebouwing onder een platdak.

Voorgevel
De voorgevel is op de begane rond uitgebouwd met een driezijdige erker. Het venster in de voorzijde is vernieuwd en heeft thans een groot glasoppervlak. De vensters in de zijramen hebben een kalf met ongedeeld onderraam, een kalf en een bovenlicht met glas-in-lood. De erker wordt afgesloten met een dakoverstek. Boven de erker bevindt zich een vierledig ongedeeld venster met glas-in-lood. Aan beide zijden van dit venster bevindt zich een iets terugliggend gevelvlak dat onder de rollaag, die de geve afsluit gedecoreerd is met drie zwarte tegelstrips. De gevel wordt onder het ruime dakoverstek afgesloten met een steens rollaag.

In het terug springende deel van de voorgevel bevindt zich een groot venster waarvan de indeling is gewijzigd. Dit deel va de voorgevel wordt afgesloten met een dakoverstek dat qua hoogte gelijk ligt met het dakoverstek van de erker.

Linker zijgevel
Aan de linker zijgevel is een éénlaagse aanbouw gebouwd onder een platdak. Aan deze aanbouw is nog een kleinere aanbouw gebouwd die als toegang functioneert.

In de linker zijgevel bevindt zich aan de rechterzijde de toegang in een ondiep portiek. Deze toegang wordt gevormd door een deur met een lichtstrook en een ongedeeld bovenlicht. Deze worden gescheiden door een luifel.

Aan de linker zijde van de toegang bevindt ter hoogte van de begane grond en de verdieping een ongedeeld venster die door een gepleisterde lijst gescheiden worden.

In de aanbouw bevindt zich van de voorzijde gezien een gevelopening met nieuw raam. In de linker zijgevel van deze aanbouw bevindt zich een venster met een ongedeeld onderraam en een bovenlicht met glas-in-lood.

In de tweede aanbouw bevindt zich een deur.

Rechter zijgevel
In de rechter zijgevel bevinden zich op de begane grond vier vensters met een kalf, een ongedeeld onderraam en een bovenlicht met glas-in-lood.

Ter hoogte van de verdieping bevinden zich twee vensters met een kalf, een ongedeeld onderraam en een bovenlicht met glas-in-lood.

In de aanbouw is een groot venster geplaatst met een stijl, een draairaam en een bovenlicht.

Achtergevel
Aan de achtergevel is een éénlaagse aanbouw gebouwd waaraan weer het tussenlid grenst. Voorts is de achtergevel vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

Tussenlid
Het tussenlid wordt aan de voor- en achterzijde ingeklemd tussen het woonhuis en de schuur.
In de linker zijgevel bevinden zich twee segmentboogvormige toegangen met een segmentboog en een opgeklampte deur. Tussen deze deuren is een venster geplaatst met een kalf en een gedeeld onderraam. De gevel wordt afgesloten met een boeiboord.
In de rechter zijgevel bevinden zich een toegang met deur, twee ongedeelde segmentboogvormige vensters en een gedeeld segmentboogvormig venster met een segmentboog. De gevel wordt afgesloten met een boeiboord.

Schuur
In 2007 is het dak en het gebruik van de schuur gewijzigd waardoor ook de gevelopeningen vernieuwd zijn. Deze doen echter geen afbreuk aan de oorspronkelijk opzet van de schuur.
De schuur bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een mansarde zadeldak dat recent gedekt is met een kunststof dakbedekking in de vorm van imitatiedakpannen. De nok loopt evenwijdig met de straat.
In de voorgevel bevinden zich vijf segmentboogvormige gevelopeningen met een opgeklampte deur. In drie deuren is een raam ingebracht, in de rechter gevelopening is glas geplaatst. Tussen de gevelopeningen bevindt zich een vernieuwd venster. De gevelopeningen hebben een segmentboog. Ter hoogte van de verdiepingscheiding bevindt zich een steens rollaag waarop ankers zichtbaar zijn. De gevel wordt afgesloten met een steens rollaag en een mastgoot.
In het midden van de linker zijgevel bevindt zich een grote toegang. De schuifdeur waarmee deze toegang kon worden afgesloten is verwijderd, de rail is nog aan de gevel zichtbaar. Deze toegang is afgesloten met een nieuw front waarin ramen zijn ingebracht. Links en rechts hiervan bevinden zich twee segmentboogvormige ramen met een vernieuwde indeling. Ter hoogte van de zolderverdieping bevinden zich twee smalle gevelopeningen met glas en in de top van de gevel een op de punt geplaatst vierkant venster met een roedenverdeling. Over de gevel lopen steens rollagen en zijn ankers zichtbaar.
In het midden van de rechter zijgevel bevindt zich een grote toegang met een schuifdeur waarin aan de bovenzijde een daglicht strook is geplaatst. Links van deze toegang bevindt zich een segmentboogvormige toegang met een houten opgeklampte en een segmentboogvormig betonnen venster met een vierruits roedenverdeling. Rechts van de grote toegang bevindt zich een segmentboogvormig venster met een vernieuwde indeling. Ter hoogte van de zolderverdieping bevinden zich twee smalle gevelopeningen met glas en in de top van de gevel een op de punt geplaatst vierkant venster met een roedenverdeling. Over de gevel lopen steens rollagen en zijn ankers zichtbaar.
Aan de achtergevel is over de volledige lengte een aanbouw onder een lessenaarsdak gebouwd dak gedekt is met golfplaten.

  • TERUG