Locatie:Molenstraat 9-9A, 4701 JK Roosendaal
CBS Typering: winkel-woonhuis
Bouwjaar: 1932
Architect: Jac. Hurks
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 23-12-1992.
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie L, Nr 4284

Typering
Het betreft een drielaags pand van vier traveeën in de gevelwand voorzien van een plat dak.

Historische omschrijving
Het pand is in 1932 in opdracht van H. Potters opgetrokken als winkelwoonhuis. De architect is Jac. Hurks.
Het pand is momenteel in gebruik als kantoor.

Omschrijving exterieur
Het pand heeft een hoge zwarte natuurstenen plint tot aan het etalageraam. Aan de rechter- en linkerzijde bevindt zich een liseenachtig uitkragend element op zwarte natuurstenen console. Aan de linkerkant staat het pand vrij, waarbij de toegang tot de achterom wordt afgesloten door een grijs geschilderde deur als poort. Het brede langwerpige etalageraam is als een doos in de ruimte gezet, doordat de bovenzijde vrijgelaten is. Het raam is gevat in een metalen kozijn. In het portiek aan de rechterzijde is de vloer bedekt met donkergroene en zwarte tegels in geometrisch patroon. In het portiek bevinden zich de beide deuren. De deur naar het winkelgedeelte (nummer 9) is een vernieuwde glaspaneeldeur. De deur van nummer 9a is de oorspronkelijke geverniste paneeldeur. Naast de paneeldeur bevindt zich een bijzonder gevormd glasin-lood raam in geometrische vorm. Het glas is gevat in aluminium. Aan de linkerzijde ziet men een smal gedeelte van dit raam in de gevelwand, zodat het de functie van lantaarn vervult. Het vervult verder zowel de functie van bovenlicht als die van legraam als zoldering van het portiek. Aan de rechterzijde bevindt zich een verticaal wit lantaarnachtige decoratie. De pui rust op een wit geverfde betonnen balk als luifel. Het beton is van een frijnwerkmotief voorzien. De rest van de gevel is opgetrokken in bruine machinale baksteen met diepe lintvoegen. Op de eerste verdieping bevinden zich vier vensters die zijn voorzien van zwart verglaasde dorpeltegels. De houten kozijnen zijn witgeschilderd. Het onderste rechthoekige deel heeft een verdeling met loodstrippen, de ramen draaien naar binnen open. De smalle bovenlichten kragen ver uit en zijn voorzien van geel en rood glas-in-lood. In het muurwerk tussen de bovenlichten zijn betonnen blokjes gezet. De vensters van de tweede etage hebben eveneens witgeschilderd houtwerk maar zijn opgevat als een bandvenster onder een betonnen luifel. Het zijn in totaal acht panelen met glas-in-lood strippen. De gevel wordt verder geleed door de lisenen en de vanaf de bovenlichten van de eerste verdieping risalerende hoofdmassa. De muurdammen aan weerskanten van de hoofdmassa wijken hierdoor iets terug. Deze delen zijn evenhoog opgetrokken als de lisenen en lopen iets achter de hoofdmassa door. Deze onderdelen zijn afgewerkt met een betonnen afdekplaat. De gevel van de hoofdmassa wordt recht afgesloten door middel van een rij geglazuurde zwarte windveerpannen.
Het pand verkeert in goede staat.

Redengevende omschrijving
De gevel van het pand van gemiddelde grootte is een gaaf en goed voorbeeld van een winkel met stijlelementen van Zakelijkheid en Art Deco, waarbij een goed evenwicht bestaat tussen de horizontale en de verticale elementen. De gevel maakt onderdeel uit van de gave historisch gegroeide structuur van de Molenstraat. Het pand is bovendien van waarde in het oeuvre van architect Jac. Hurks.

  • TERUG