MOLENSTRAAT 19 - 19A MIP?

Typering

Een in de gevelwand geplaatst tweelaags pand van drie traveeën met een lijstgevel en een schilddak gedekt met rode oudhollandse pannen, de nok haaks op de straat.

Historische omschrijving

De voorgevel van het pand is omstreeks 1870 gebouwd, maar de opbouw van het pand met de smalle rechtertravee en de interspatiëring van de vensters rechtvaardigt het vermoeden dat het pand mogelijk een veel oudere kern heeft. De architect is niet bekend.

Omschrijving exterieur

Het linkergedeelte van de begane grond is in 1970 uitgebroken en voorzien van een in schaal en vorm geheel afwijkende pui met een groot etalageraam en een glazen paneeldeur. Boven de uitkragende luifel is een gevelvlak bepleisterd.

De rechtertravee van de voorgevel risaleert een halve steen. In deze travee bevindt zich de opvallend smalle, donkergroen geschilderde paneeldeur met daarvoor één uitpandige hardstenen trede.

De deur heeft een bewerkte brievenbus, een duwstang en is gedecoreerd met drie diamantkoppen en een groot gietijzeren deurrooster.

De geprofileerde gepleisterde omlijsting rond de deur gaat over in de borstwering van het eveneens omlijste venster op de eerste verdieping.

Op de verdieping drie T-vensters, de twee vensters aan de linkerzijde hebben een geprofileerde stucomlijsting met een kuif en een gepleisterd bandje iets onder de bovendorpel, het rechter venster in de risaliet heeft een vereenvoudigde stucomlijsting.

De kroonlijst is wit gepleisterd en heeft een tandlijst en een uitkragende geprofileerde gootlijst. Ter plaatse van de risaliet is in de kroonlijst een geprofileerde cirkel opgenomen.

Redengevende omschrijving

Ondanks de ontsierende verbouwing is het pand een goed voorbeeld van een in Eclectische stijl verbouwd pand met oudere kern en vormt als zodanig een eenheid met het buurpand op nummer 19.

Het pand maakt onderdeel uit van de historisch gegroeide stedebouwkundige structuur van de Molenstraat.

Kadastrale aanduiding:
Kad. Gemeente: Roosendaal en Nispen
Sectie: L
Nr.: 3153

Opname gegevens : 19 juni 1991/25 oktober 1994

  • TERUG