Locatie:Molenstraat 29, 4701 JM Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1893
Architect: C. van Gastel
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 16 september 2008
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie L, Nr 2476

Omschrijving van het monument

Algemeen
De Molenstraat verbindt het gehucht Kalsdonk met de Markt en is in hoofdzaak een winkelstraat met bovenwoningen geworden. Het merendeel van de (oudere) panden is gebouwd rond 1900. De Molenstraat wordt gekenmerkt door een rijweg met aan beide zijden een stoep waaraan tweelaagse bebouwing grenst. De nokrichtingen van de bebouwing wisselen zich af door haaks of evenwijdig aan de staat te zijn gelegen. Tussen de bebouwing zijn incidenteel smalle steegjes zichtbaar die toegang geven tot het achterterrein.
Het gedeeltelijk onderkelderde pand Molenstraat 29 is in 1893 als woonhuis gebouwd in opdracht van L.L. Eijkens door C. van Gastel, aannemer te Roosendaal in de stijl van de Neorenaissance. Het pand staat op een diep, rechthoekig grondvlak en grenst met de voorgevel direct aan stoep van de Molenstraat. Het omvat een kelder, een hoge begane grond, een verdieping, een zolderverdieping en een vliering onder een zadeldak tussen topgevels dat met oranje betonpannen is gedekt. Links van het pand bevindt zich de ontsluiting van het achterterrein via een poort, aan de rechterzijde is het gebouwd tegen het belendende pand.
In 1941 wordt het pand aan de achterzijde uitgebreid naar een ontwerp van de architecten Sturm. In 1958 wordt het pand van woonhuis verbouwd tot cafť/restaurant.

Voorgevel
De vier vensterassen brede tuitgevel met schouders wordt met een toppinakel en een gebogen fronton beŽindigd. De gevellijn van deze vierlaags voorgevel wordt met een geprofileerde, kunststenen dekplaat geaccentueerd. Op de geprofileerde schouderstukken bevinden zich bollen. Boven het natuurstenen basement is de gevel met rode baksteen in staand- en kruisverband gemetseld, het voegwerk met knipvoeg is oorspronkelijk. De gevel kent een duidelijke horizontale geleding door het basement, de speklagen, de waterlijsten en de blokken op de gevelhoeken ter hoogte van de verdieping.
De begane grond heeft vier gevelopeningen met een rondboog, de oorspronkelijke voordeur bevindt zich in de tweede gevelas. Het natuurstenen kalf boven de voordeur is op consoles gesteld. In de vensteropeningen zijn de ramen bij de verbouwing in 1958 gewijzigd. De natuurstenen lekdorpels maken deel uit van het basement. De rondbogen hebben vlakke, gekoppelde aanzetstenen en eveneens vlakke sluitstenen. Centraal boven de muurdammen bevinden zich sierankers.
Op de verdieping zijn onder strekse bogen met vlakke aanzet- en sluitstenen vier T-ramen aanwezig die uit de bouwtijd dateren. Opvallend zijn de uitkragende lateien op consoles. De vensters hebben natuurstenen lekdorpels die onderdeel uitmaken van een waterlijst. Ingeklemd tussen twee spekbanden boven de verdiepingsvensters bevinden zich eenvoudige, sobere cartouches met daarin aangegeven het bouwjaar van het pand:

18 - ANNO - 93

Ter hoogte van de zolder zijn onder een speklaag twee smalle vensteropeningen aanwezig. Boven de speklaag bevinden zich segmentbogen met metselmozaÔek in het boogveld. Naast deze vensteropeningen, centraal boven de cartouches, zijn in gele verblendsteen gemetselde ruitvormen in het metselwerk opgenomen. Centraal in de geveltop bevindt zich een occulus met een ijzeren rozetvenster. Aan weerszijden van het occulus zijn sierankers aanwezig. De top van de gevel is voor een deel voorzien van metselmozaÔek met gele en blauwe verblendsteen. De geblokte toppinakel bevindt zich op een kunststenen console en wordt bekroond door een bol die qua vormgeving overeenkomt met de bollen op de schouders van de gevel.
De al eerder genoemde ontsluiting van het achterterrein, links van de voorgevel, bestaat uit een gemetseld poortje met een segmentboog. Het poortje wordt met een stenen dekplaat beŽindigd. De klampdeur is hoogstwaarschijnlijk vernieuwd.

Linkerzijgevel
De begane grond van de linkerzijgevel wordt door het poortje aan het zicht onttrokken. Zoals gebruikelijk is de zijgevel met een minder representatieve baksteen gemetseld. In de zijgevel zijn de muurankers van de verdiepings- en zolderbalklaag zichtbaar. Voor zover zichtbaar is de tweelaags zijgevel blind, op een rondraam onder de muurgoot na.

Rechterzijgevel
De rechterzijgevel grenst aan de belendende bebouwing.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG