Locatie:Molenstraat 48-50-52, 4701 JT Roosendaal
CBS Typering: Woonhuizen - Bankgebouw
Bouwjaar: 1895
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 15 oktober 1992
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie L, Nr 4417

Typering
Het betreft een vrijstaand blok van twee en een halve laag en zes traveeŽn in de gevelwand, voorzien van een lijstgevel met topgevels en een parallel schilddak, deels plat, met zwarte kruispannen.

Historische omschrijving
Het blok woonhuizen is rond 1895 gebouwd. De architect is niet bekend. Terwijl de topgevel volkomen gaaf is gebleven, zijn aan de pui regelmatig veranderingen aangebracht; in 1960 heeft men de onderpui volkomen uitgebroken en veranderd. Sindsdien heeft een bank zich in het blok gevestigd. De bovenverdieping heeft nog steeds een woonfunctie.

Omschrijving exterieur
De begane grond is geheel uitgebroken en voorzien van een bekleding met travertijn. Aan weerskanten van dit pand bevindt zich een terugspringend geplaatst poortje. De deuren daarvan zijn vernieuwd, de daken, die erbij horen, zijn nog origineel voorzien van kruispannen en opvallend hoog opgetrokken.
Boven de vernieuwde pui bevindt zich een wit gepleisterd deel dat doorloopt tot een hardstenen lijst met uitkragende geprofileerde hardstenen vensterdorpels.
De witgeschilderde schuifvensters zijn voorzien van witgepleisterde omlijsting met een kuif. De vensters worden van elkaar gescheiden door smalle pilasters van machinale baksteen. Op de hoeken en in het midden wordt deze pilastergeleding begeleid door verticale gepleisterde banden. De bakstenen pilasters worden bekroond door witte kunststenen composietkapitelen ter hoogte van de smalle borstwering van de mezzaninoverdieping. Deze borstwering is gevuld met blauwe, rode en gele tegels.
De mezzaninovensters zijn halfrond en voorzien van twee verticale deelroeden. De bogen zijn voorzien van sluitstenen en tussenstenen met diamantkoppen.
Onder de gootlijst op klosjes bevindt zich een doorlopende smalle gepleisterde band.
De gootlijst wordt onderbroken door twee middentopgevels. Onder de gootlijst rusten deze op bewerkte consoles, doorgaand als hoekliseen met sierkogelbekroning. Hiertussen bevindt zich bij beide topgevels een rondraam met gepleisterde sieromlijsting en op de hoekpunten een diamantkop. De rondramen hebben een Davidssterindeling. De top wordt gevormd door een halfronde aediculaopbouw. Hierin treft men bewerkte kruisvormige sierankers, voluten, een lijst met diamantkopjes, een leeg gevelveld en een schelpvormig halfrond fronton aan.

Redengevende omschrijving
De panden zijn een goed voorbeeld van een groot blok in zeer afgewogen Neo-Renaissancestijl en door hoogte en breedte beeldbepalend in het stadsbeeld.
Het pand maakt onderdeel uit van de stedebouwkundig gegroeide structuur van de Molenstraat.

  • TERUG