Locatie:Molenstraat 90, 4701 JW Roosendaal
CBS Typering: Winkel/woonhuis
Bouwjaar: 1895
Architect: J. de Lepper
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 21 juli 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie C, Nr 10425

Omschrijving van het monument

Algemeen
De Molenstraat verbindt het gehucht Kalsdonk met de Markt en is in hoofdzaak een winkelstraat met bovenwoningen geworden. Het merendeel van de (oudere) panden is gebouwd rond 1900. De Molenstraat wordt gekenmerkt door een rijweg met aan beide zijden een stoep waaraan tweelaagse bebouwing grenst. De nokrichtingen van de bebouwing wisselen zich af door haaks of evenwijdig aan de staat te zijn gelegen. Tussen de bebouwing zijn incidenteel smalle steegjes zichtbaar die toegang geven tot het achterterrein.

Het winkel/woonhuis aan de Molenstraat 90 ligt op de hoek van de Molenstraat en de Damstraat met de voorgevel direct aan de stoep van de openbare weg en heeft een afgeschuinde hoek. Aan beide zijden is het pand ingeklemd tussen de naast gelegen panden.
Het gedeeltelijk onderkelderde pand is in het einde van de 19e eeuw (circa 1895) gebouwd onder invloed van het Eclecticisme met rode baksteen in kruisverband en heeft een donker hardstenen plint. In 1908 is de aanbouw aan de achterzijde verhoogd naar een ontwerp van Joseph de Leper, in 1916 is de winkelfunctie op de begane grond uitgebreid en is de woonfunctie naar de 1e verdieping verplaatst. In het vierde kwart van de 20e eeuw is een deel van de bebouwing uit 1908 gesloopt en zijn direct aan het pand nieuwe woningen gebouwd. Vermoedelijk is toen ook de toegang tot de winkel verplaatst van de afgeschuinde hoek naar de linkerzijde van de voorgevel waar zich de toegang tot de bovenwoning bevindt.
Het pand met een rechthoekige plattegrond bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een schilddak dat gedekt is met gesmoorde Hollandse pannen. In de dakvlakken aan de Molenstraat en de Damstraat zijn dakramen geplaatst.
Het pand is gebouwd met rode baksteen in kruisverband. De penanten op de begane grond en de lijst tussen de begane grond en de verdieping zijn gepleisterd met sierpleisterwerk. Boven de penanten is een sierconsole aangebracht.
Ter hoogte van de verdieping zijn de gevels verlevendigd met gepleisterde speklagen en geprofileerde vensteromlijstingen die voorzien zijn van een kuif. De cordonlijst ter hoogte van de verdieping doet tevens dienst als lekdorpel. De gevels worden afgesloten met een gevellijst met een architraaf, een gepleisterde fries en een bakgoot op klossen.
De T-vensters ter hoogte van de verdieping zijn vernieuwd.

Voorgevel (evenwijdig aan de Molenstraat)
Op de begane grond van de voorgevel bevinden zich een groot ongedeeld venster met een ongedeeld bovenlicht met glas-in-lood en een toegang. Deze toegang wordt gevormd door een deur en een ongedeeld bovenlicht. Ter hoogte van de verdieping bevinden zich twee T-vensters met een ongedeeld bovenlicht.
De voorgevel heeft aan de rechterzijde een afgeschuinde hoek. In de afgeschuinde hoek aan de rechterzijde van deze gevel bevindt zich op de begane grond een rondboogvormige opening een ongedeeld venster met bovenlicht met glas-in-lood. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een T-venster. De gevel wordt afgesloten met een getrapte gepleisterde Vlaamse gevel waarin zich een rond venster bevindt.

Linker zijgevel (haaks op de Molenstraat)
De linker zijgevel wordt ingenomen door de belendende bebouwing.

Rechter zijgevel (evenwijdig aan de Damstraat)
Op de begane grond bevinden zich drie grote vensters met ongedeeld bovenlicht met glas-in-lood. Ter hoogte van de verdieping is aan de linkerzijde een gevelopening dicht gezet en gepleisterd. Aan de rechterzijde van deze gevel bevinden zich twee T-vensters met een ongedeeld bovenlicht met glas-in-lood. Ter plaatse van de aansluiting van het pand met de nieuwbouw is een hardstenen fragment zichtbaar van de gesloopte achterbouw.

Achtergevel (haaks op de Damstraat)
De achtergevel wordt ingenomen door de belendende nieuwbouw.

  • TERUG