BESCHERMD(E) MONUMENT(EN)

opgenomen in het register ingevolge artikel 6

van de Monumentenwet 1988.

(rijksmonument)

Provincie : Noord-Brabant Monumentnummer : 517238

Gemeente : Roosendaal Besluitnummer : RZ1999105

Objectcode : 4701HR-00001-02 Besluitdatum : 12-10-2001

Aanduiding : RdMz

Onderdeel van Complex: 517236 Rijksmonument 4701HR-C-O1, Hofje Mariagaard

Plaatselijke aanduiding: Kapel bij hofjeswoningen
Plaats: Roosendaal
Straat: Nieuwstraat
Huisnummer: bij 1, bij 3, bij 5, bij 7, bij 9, bij 11, bij 13, bij 15. bij 17. bij 19,
Kadastrale aanduiding:
Kad. Gemeente: Roosendaal en Nispen
Sectie: L
Nr.: 4503

OMSCHRIJVING

Inleiding

KAPEL gebouwd in 1938. In 1968 is naar ontwerp van J. Elst een voorportaal toegevoegd. In dat jaar is ook het interieur gewijzigd.

Omschrijving:

Eénbeukige bakstenen kapel onder zadeldak waarvan de nok haaks op de straat staat. Het portaal is in het midden tegen de voorgevel gebouwd onder een gebogen dak. Aan de achterzijde, .bevindt zich een rechthoekige absis met lagere aanbouw onder verspringend schilddak.

Aan de voorzijde is op het dak een dakruiter met galmgaten, bekroond door een spits geplaatst. De ingangspartij bestaat uit een brede rechthoekige deur met trap. Erboven is een smaller rondboog raam en daar weer boven zijn drie smalle rondboog ramen aangebracht. In de zijgevel bevinden zich eveneens rondboog ramen. In het interieur zijn de wanden wit gestuct. Het plafond is verlaagd zodat nog slechts delen van de houten kapconstructie op stenen consoles zichtbaar zijn.

Waardering.

De kapel is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociale en geestelijke ontwikkeling en als laat voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het hofje. Het is van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van de architectuur van de Delftse School. Het is gaaf bewaard gebleven. Het heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van het geheel.

INSCHRIJVING

Kantoor bewaarder : Breda

Inschrijvingsdatum : 23-04-2002

Deel/Registratienummer : 13541/60

  • TERUG