Locatie:Nieuwstraat 26 (hoek Sophiastraat), 4701 HS Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: begin 20e eeuw
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 21 juli 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie C, Nr 2881

Omschrijving van het monument

Algemeen
De Nieuwstraat behoort tot de oudere straten van Roosendaal en heeft een stedelijk karakter. De straat loopt in het verlengde van de Wilhelminastraat naar het centrum van Roosendaal. De bouw van woningen in deze straat is begonnen in het vierde kwart van de 19e eeuw en wisselt in bebouwingshoogte. In de afgelopen decennia is oudere bebouwing deels vervangen door nieuwe bebouwing. De straat heeft een rijbaan met aan beide zijden een stoep. Op het kruispunt van de Nieuwstraat en de Damstraat zijn in het begin van de 20e eeuw op de hoeken woningen met een afgeschuinde hoek gebouwd. De hoekbebouwing onderscheidt zich door de bouwhoogte en de architectuur van de omliggende bebouwing. Vooral de ligging op de hoeken van de straten, de afgeschuinde hoeken van de gebouwen en de markering van deze hoeken zijn deze markant.

Op de hoek van de Nieuwstraat/Damstraat betreft het de woningen met de nummers 41 en 28 en op de hoek van de Nieuwstraat/Sophiastraat de nummers Nieuwstraat 26 en Sophiastraat 40.

Het woonhuis aan de Nieuwstraat 26 bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een platdak met dakschilden die gedekt zijn met gesmoorde kruispannen. De afgeschuinde hoek heeft een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde kruispannen. Het dakvlak aan de zijde van de Sophiastraat, dat samenvalt met Sophiastraat 40, is gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen.
Het is gebouwd met rode baksteen in kruisverband en heeft een gepleisterde plint. De gevel is verlevendigd met gepleisterde speklagen ter hoogte van de onder- , de wissel- en bovendorpels van de vensters. De gevels worden afgesloten met een gevellijst met een architraaf, een fries met siermetselwerk en een geprofileerde bakgoot. De segmentbogen boven de vensters zijn verlevendigd met gele baksteen, het boogveld is voorzien van siermetselwerk. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel. De vensters kunnen worden geblindeerd met in de gevelopening aangebrachte moderne rolluiken.

Ten tijde van de opname zijn de vensters aan het zicht ontrokken door moderne bruine rolluiken. De beschrijving van de vensters is gebaseerd op informatie uit het overzicht `Voorstel tot plaatsing als gemeentelijk monument`, gemeente Roosendaal, versie 23 augustus 2007.

Voorgevel (evenwijdig aan de Nieuwstraat)
In de voorgevel bevindt zich aan de linkerzijde de toegang tot het woonhuis die gevormd wordt door een toegangsdeur met een bovenlicht met glas-in-lood. Rechts van de toegang bevinden zich drie ongedeelde schuifvensters met glas-in-lood in het bovenlicht.
In het dakvlak boven de goot is in 1954 een dakkapel met twee ongedeelde vensters geplaatst en in 1960 is de woning verbouwd en de voordeur verplaatst. Hierdoor is het brede gevelvlak ontstaan tussen de twee rechter vensters.
Op de hoek van de Nieuwstraat en de Sophiastraat heeft de gevel een afgeschuinde hoek die als een topgevel met een dakoverstek met hangwerk wordt afgesloten. Op de begane grond bevindt zich een ongedeeld venster en ter hoogte van de verdieping bevindt zich in een rondboogvormige gevelopening een venster. Het boogveld is gevuld met siermetselwerk.

Linkerzijgevel (haaks op de Nieuwstraat)
Deze gevel is grotendeels door een schutting aan het zicht onttrokken. Ter hoogte van de verdieping is een serreachtige aanbouw zichtbaar.

Rechterzijgevel (aan de Sophiastraat)
In de rechter zijgevel bevindt zich een ongedeeld venster met glas-in-lood in het bovenlicht.
In het dakvlak boven de goot bevindt zich een moderne dakkapel met een platdak en twee ongedeelde vensters.

Achtergevel
Deze gevel wordt ingenomen door het belendende pand aan de Sophiastraat.

  • TERUG