Locatie:Nieuwstraat 28, 4701 HS Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: begin 20e eeuw
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 21 juli 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie C, Nr 2887

Omschrijving van het monument

Algemeen
De Nieuwstraat behoort tot de oudere straten van Roosendaal en heeft een stedelijk karakter. De straat loopt in het verlengde van de Wilhelminastraat naar het centrum van Roosendaal. De bouw van woningen in deze straat is begonnen in het vierde kwart van de 19e eeuw en wisselt in bebouwingshoogte. In de afgelopen decennia is oudere bebouwing deels vervangen door nieuwe bebouwing. De straat heeft een rijbaan met aan beide zijden een stoep. Op het kruispunt van de Nieuwstraat en de Damstraat zijn in het begin van de 20e eeuw op de hoeken woningen met een afgeschuinde hoek gebouwd.

De hoekbebouwing onderscheidt zich door de bouwhoogte en de architectuur van de omliggende bebouwing. Vooral de ligging op de hoeken van de straten, de afgeschuinde hoeken van de gebouwen en de markering van deze hoeken zijn deze markant.
Op de hoek van de Nieuwstraat/Damstraat betreft het de woningen met de nummers 41 en 28 en op de hoek van de Nieuwstraat/Sophiastraat de nummers Nieuwstraat 26 en Sophiastraat 40.

Het woonhuis aan de Nieuwstraat 28 is gebouwd onder invloed van de Neorenaissance bouwstijl en bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak met een dakschild aan de Damstraat die gedekt zijn met rode verbeterde Hollandse pannen. In de dakvlakken zijn Velux-dakramen geplaatst. Tijdens een verbouwing in 1988 zijn alle vensters en de toegang vernieuwd. De gemetselde erfscheiding en de garage in de achtertuin zijn niet beschermenswaardig.
Het woonhuis is gebouwd met rode baksteen in kruisverband en heeft een gepleisterde plint. De gevel is verlevendigd met een gepleisterde borstwering en gepleisterde speklagen ter hoogte van de onder- , wissel- en bovendorpels van de vensters.
De gevels worden afgesloten met een gevellijst met een architraaf, een gepleisterde fries en een bakgoot. De segmentbogen boven de vensters hebben een gepleisterde aanzet- en een sluitsteen en de vensters hebben een hardstenen lekdorpel. De vensters kunnen worden geblindeerd met in de gevelopening aangebrachte moderne witte rolluiken.

Voorgevel (aan de Nieuwstraat)
In de voorgevel bevindt zich van links naar rechts een ongedeeld schuif venster een toegang met deur en bovenlicht en twee vensters.
De trapgevel van de afgeschuinde hoek steekt als een Vlaamse gevel door de goot heen en heeft op de begane grond een venster. Ter hoogte van de goot bevindt zich sierpleisterwerk en in de top bevindt zich een ronde nis met een medaillon.

Linkerzijgevel (evenwijdig aan de Damstraat)
Deze gevel heeft een venster met een kalf en een draaibaar raam.

Rechterzijgevel (haaks op de Nieuwstraat)
In de rechter zijgevel bevindt zich een venster.
Ter hoogte van de verdieping bevindt zich venster.

Achtergevel
Deze gevel wordt ingenomen door het belendende pand aan de Damstraat.

  • TERUG