Locatie:Nieuwstraat 35, 4701 HS Roosendaal
CBS Typering: Openbare lagere school en ULO
Bouwjaar: 1906
Architect: M. vergouwen
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 21 juli 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie C, Nr 9716

Typering
Het schoolgebouw met zadeldak parallel aan de straat heeft een voorterrein (bestrate speelplaats), dat aan de zijkanten afgesloten wordt door de voormalige hoofdonderwijzerswoning aan de linkerzijde en rechts door een fietsenstalling. De afscheiding van de openbare weg wordt gemarkeerd door een ijzeren hek met poorten.

Historische omschrijving
Het pand werd in 1906 gebouwd als openbare lagere school en Muloschool, de architect is M. Vergouwen. Het hek, de overdekte speelplaats (later fietsenstalling) en de voormalige hoofdonderwijzerswoning dateren uit hetzelfde bouwjaar.
Voor 1940 is de vorm van de kap gewijzigd van plat dak met schilden in een zadeldak.
Kort na de oorlog en omstreeks 1980 is de school verbouwd; bij de laatste verbouwing zijn de oorspronkelijke dakpannen vervangen door zwarte betonnen sneldekpannen.
In het schoolgebouw is nu de Gemeentelijke School voor Expressie gehuisvest.

Omschrijving exterieur

Het hek Het hek met poorten is aan de Nieuwstraatzijde geplaatst tussen de voormalige hoofdonderwijzerswoning en de fietsenstalling. Het hek heeft een hardstenen aanzet, waarop spijlen tussen staanders
voorzien van een zweepslagmotief, enkele hebben een bekroning bestaande uit een sierkogel met punten.
De toegangshekken bevinden zich tussen gietijzeren kolommen, deze zijn gedeeltelijk voorzien van cannelures en hebben een fantasiekapiteel, de linker kolom wordt bekroond door een gietijzeren sierknop.

De fietsenstalling
De fietsenstalling, vroeger het overdekte gedeelte van de speelplaats, heeft een halfopen, rechthoekige structuur met een plat dak, het dak rust op wit geschilderde houten palen met schoren, de palen staan op een hardstenen blok. De kolommen zijn bewerkt met afschuiningen, ook de wit geschilderde houten gootlijst is voorzien van siersnijwerk.

De school
Het voormalige schoolgebouw is tweelaags en heeft dertien traveeŽn. Boven de hardstenen plint zijn de gevels opgetrokken uit bruinrode machinaal gevormde baksteen. De gevel wordt geleed door speklagen van gele verblendsteen, het middengedeelte met rondboogvormige entree en topgevel risaleert een halve steen.
Alle kozijnen zijn wit geschilderd.
De brede boogvensters zijn voorzien van hardstenen dorpels met een profielsteen rondom.
Op de begane grond zijn de vensters om en om doorlopend tot de grond. De verdiepingen worden gescheiden door een brede band van siermetselwerk, hierin zijn rechthoekige diamantkoppen geplaatst die corresponderen met de pilasters tussen de brede boogvensters op de eerste verdieping; de brede vensters van de buitenste twee traveeŽn aan weerszijden zijn geplaatst onder een segmentboog. De twee later toegevoegde buitenste traveeŽn hebben een lager gelegen nok.
De topgevel met dwars zadeldak boven de middelste risalerende travee doorbreekt de gootlijst; in dit deel en in het zoldergedeelte van de zijgevels bevinden zich grote ronde ramen met eenvoudige geometrische roedenverdeling.

Omschrijving interieur
Evenwijdig aan de voorgevel loopt een brede gang. De vloer en de lambrizering zijn in motief gelegd met okergele en zwarte tegels.
Alle lokalen zijn verbouwd, op de eerste etage is nog een lokaal met de oorspronkelijke kastenwand. Later is op de zolderverdieping een betonnen vloer aangebracht.

Redengevende omschrijving
De school uit 1906 is tesamen met de fietsenstalling en het hek van sociaal-historische waarde vanwege de vroegere functie en daardoor ook typologisch van belang. In samenhang met de naastgelegen hoofdonderwijzerswoning is zij van stedebouwkundige waarde vanwege de locatie op de as van de Sophiastraat.

  • TERUG