Locatie:Nieuwstraat 41, 4701 HR Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: begin 20e eeuw
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 21 juli 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie C, Nr 9044

Omschrijving van het monument

Algemeen
De Nieuwstraat behoort tot de oudere straten van Roosendaal en heeft een stedelijk karakter. De straat loopt in het verlengde van de Wilhelminastraat naar het centrum van Roosendaal. De bouw van woningen in deze straat is begonnen in het vierde kwart van de 19e eeuw en wisselt in bebouwingshoogte. In de afgelopen decennia is oudere bebouwing deels vervangen door nieuwe bebouwing. De straat heeft een rijbaan met aan beide zijden een stoep. Op het kruispunt van de Nieuwstraat en de Damstraat zijn in het begin van de 20e eeuw op de hoeken woningen met een afgeschuinde hoek gebouwd.
De hoekbebouwing onderscheidt zich door de bouwhoogte en de architectuur van de omliggende bebouwing. Vooral de ligging op de hoeken van de straten, de afgeschuinde hoeken van de gebouwen en de markering van deze hoeken zijn deze markant.
Op de hoek van de Nieuwstraat/Damstraat betreft het de woningen met de nummers 41 en 28 en op de hoek van de Nieuwstraat/Sophiastraat de nummers Nieuwstraat 26 en Sophiastraat 40.

Het woonhuis aan de Nieuwstraat 41 bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een platdak met dakschilden die gedekt zijn met gesmoorde kruispannen. Het is gebouwd met rode baksteen in kruisverband en heeft een gepleisterde plint. De gevel is verlevendigd met gepleisterde speklagen ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de vensters.

De gevels worden afgesloten met een gevellijst met een gepleisterde architraaf, een fries met siermetselwerk en een bakgoot. De segmentbogen boven de vensters hebben een gepleisterde aanzet- en een sluitsteen en een hardstenen lekdorpel. De vensters kunnen worden geblindeerd met in de gevelopening aangebrachte moderne witte rolluiken.

Voorgevel (aan de Nieuwstraat)
In de voorgevel bevindt zich links en rechts van de toegang tot het woonhuis een ongedeeld venster. De toegang wordt gevormd door een toegangsdeur met een ongedeeld bovenlicht met glas-in-lood.
In het dakvlak boven de goot bevindt zich een dakkapel met een platdak en een ongedeeld venster.
De trapgevel van de afgeschuinde hoek steekt als een Vlaamse gevel door de goot heen en heeft op de begane grond een ongedeeld venster. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een venster in een rondboogvormige openging waarvan het boogveld is gevild met siermetselwerk. De trappen van de gevel zijn afgedekt met hardsteen.

Linkerzijgevel (haaks op de Nieuwstraat) Aan deze gevel is een éénlaagse aanbouw met platdak gebouwd. Dit dak is bereikbaar via een deur die geplaatst is in een dakopbouw. De begane grond van deze gevel is door een schutting aan het zicht onttrokken.

Rechterzijgevel (aan de Damstraat)
In de rechter zijgevel bevindt zich een ongedeeld venster.
In het dakvlak boven de goot bevindt zich een moderne dakkapel met een platdak en twee ongedeelde vensters.

Achtergevel
Deze gevel wordt ingenomen door het belendende pand aan de Damstraat.

  • TERUG