Locatie:Nispensestraat 22-24-26, 4701 CW Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis / winkel
Bouwjaar: 1912
Architect: J. Martens
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 6 december 2010
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie ., Nr .

Omschrijving van het monument

Algemeen:
In het centrum van Roosendaal loopt van noord naar zuid de Nispensestraat. De straat loopt dood tegen de A58. De straat is omstreeks 1850 verhard. In het centrum is de Nispensestraat in historisch opzicht ernstig aangetast maar voorbij de Nieuwe Markt is het historische karakter redelijk behouden. Vanaf 1917 bouwde de Roosendaalse architect Jac. Hurks zijn eerste woonhuizen (Nispensestraat 81-83). Voorbij de Nieuwe Markt bestaat deze straat voornamelijk uit 19e en vroeg 20e eeuwse bebouwing van vrijstaande tweelaagse herenhuizen en eenlaagse woonbebouwing met kap met incidenteel bedrijfsbebouwing veelal gekoppeld aan de woningen.
Voor de bouw van het complex van drie woningen aan de Nispensestraat 22 - 24 en 26 en een herenhuis, nummer 28, te Roosendaal is in 1895 een ontwerp gemaakt. In 1912 is een gewijzigd ontwerp ingediend waarop nummer 28 niet meer voorkomt. Het complex is gebouwd met invloeden van het eclecticisme in 1912 in opdracht van H.S. de Klerk naar een tekening van J. Martens, opzichter.
In de gevelwand van de Nispensestraat valt dit complex op vanwege de negen traveeŽn brede voorgevel met gevellijst met daarboven een dakschild waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. Op de nok zijn vier vernieuwde schoorstenen geplaatst. Het zadeldak is gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. Aan de achterzijde is in het dakvlak in 2002 een forse dakkapel geplaatst. Het complex is ingeklemd tussen de naastgelegen bebouwing.
Aan de achterzijde is in 1984 een uitbreiding gerealiseerd ten behoeve van sanitaire ruimten. Het interieur is voor de winkelfunctie in 1998 drastisch gewijzigd en vertegenwoordigt geen monumentale waarden meer.

Voorgevel:
De ťťnlaagse, negen traveeŽn brede voorgevel is gebouwd van baksteen in kruisverband, geschilderd en heeft een gepleisterde plint. De gevel wordt met een gevellijst en een geprofileerde bakgoot afgesloten. De gepleisterde plint, de gepleisterde speklagen ter hoogte van de lekdorpels van de vensters op de begane grond en de gevellijst zorgen voor een horizontale geleding van de gevel.
De getoogde schuifvensters hebben een gepleisterde omlijsting met een decoratieve sluitsteen en een hardstenen lekdorpel. In de onderramen is isolerende beglazing geplaatst. De toegangen worden gevormd door een deur met een ongedeeld bovenlicht.
Ter hoogte van de bovenlichten is een ijzeren decoratie geplaatst die niet beschermenswaardig is.
Ter hoogte van de verdieping bevinden zich negen getoogde mezzanino vensters met een naar binnen draaiend raam.

Linker zijgevel:
De linker zijgevel grenst aan een steeg en is blind.

Rechter zijgevel:
De rechter zijgevel wordt ingenomen door de belendende bebouwing.

Achtergevel:
De achtergevel is vanaf de openbaar weg niet zichtbaar.

  • TERUG