Locatie:Nispensestraat 32, 4701 CW Roosendaal
CBS Typering: Wagenmakerij
Bouwjaar: 1900
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 28 september 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie D, Nr 2524

Omschrijving van het monument

Algemeen:
In het centrum van Roosendaal loopt van noord naar zuid de Nispensestraat. De straat loopt dood tegen de A58. De straat is omstreeks 1850 verhard. In het centrum is de Nispensestraat in historisch opzicht ernstig aangetast maar voorbij de Nieuwe Markt is het historische karakter redelijk behouden. Vanaf 1917 bouwde de Roosendaalse architect Jac. Hurks zijn eerste woonhuizen (Nispensestraat 81-83).
Voorbij de Nieuwe Markt bestaat deze straat voornamelijk uit 19e en vroeg 20e eeuwse bebouwing van vrijstaande tweelaagse herenhuizen en eenlaagse woonbebouwing met kap met incidenteel bedrijfsbebouwing veelal gekoppeld aan de woningen.
Het woonhuis met bedrijfsruimte aan de Nispensestraat 32 is gebouwd onder het Eclecticisme rond 1900. De bedrijfsruimte is in gebruik geweest als wagenmakerij.
In de gevelwand van de Nispensestraat valt dit pand op vanwege de brede vierassige voorgevel met gevellijst met daarboven een dakschild en de entree naar de bedrijfsruimte onder een plat dak . De aan de rechterzijde gelegen inrit behoort bij het pand Nispensestraat 30. Aan de linkerzijde grenst het pand direct aan de belendende bebouwing. Het pand staat op een diep, rechthoekig grondvlak en omvat een begane grond en een zolder onder een zadeldak waarvan de nok haaks op de straat staat. Aan de voorzijde bevindt zich een dakschild. Het zadeldak van het bedrijfsgedeelte is verhoogt ten opzichte van het dak van het woongedeelte en de nok verspringt enigszins. Boven de entree naar het bedrijfsgedeelte aan de rechterzijde bevindt zich een platdak.
De daken zijn gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen, het linker dakvlak van het bedrijfsgedeelte is gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. In het rechter dakvlak van het woongedeelte en het linker dakvlak van het bedrijfsgedeelte bevindt zich een schoorsteen.

Voorgevel:
De éénlaagse, vier gevelassen brede voorgevel is met rode bakstenen in kruisverband gemetseld en heeft een gepleisterde plint. De gevel wordt met een gepleisterde gevellijst afgesloten. De gepleisterde plint, de gepleisterde speklagen ter hoogte van de lekdorpels van de vensters op de begane grond en de gevellijst zorgen voor een horizontale geleding van de gevel.
In de tweede gevelas van links bevindt zich de voordeur met een bovenlicht boven een geprofileerd kalf. Links van de voordeur bevindt zich een en rechts twee vensters met een ongedeeld onderraam met isolerende beglazing en een bovenlicht met glas/in/lood. De bovenlichten kleppen naar binnen. De twee vensters rechts van de voordeur zijn voorzien van houten rolluiken.
Ter hoogte van de verdieping bevinden zich vier licht getoogde mezzanino vensters.
De getoogde gevelopeningen worden afgesloten met een strekkenlaag met een kuif. De vensteropeningen hebben een hardstenen lekdorpel. In het dakschild boven de voorgevel is een dakkapel met een platdak geplaatst met drie ongedeelde ramen.

Linker zijgevel
De linkerzijgevel wordt ingenomen door de belendende bebouwing.

Rechterzijgevel
De rechter zijgevel is blind. Ter hoogte van een deel van het bedrijfsgedeelte is deze gevel verhoogd. Aan de achterzijde is een eenlaagse aanbouw zichtbaar onder een platdak. Deze gevel wordt afgesloten met een boeiboord en over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel
De achtergevel is slechts voor een deel vanaf de openbaar weg zichtbaar. Op de begane grond is een eenlaagse aanbouw zichtbaar met platdak. Ter hoogte van de verdieping bevinden zich twee vensters met vernieuwde kozijnen en ramen.

  • TERUG