Locatie:Nispensestraat 34, 4701 CW Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: eind 19e eeuw
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 28 september 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie D, Nr 2525

Omschrijving van het monument

Algemeen:
In het centrum van Roosendaal loopt van noord naar zuid de Nispensestraat. De straat loopt dood tegen de A58. De straat is omstreeks 1850 verhard. In het centrum is de Nispensestraat in historisch opzicht ernstig aangetast maar voorbij de Nieuwe Markt is het historische karakter redelijk behouden. Vanaf 1917 bouwde de Roosendaalse architect Jac. Hurks zijn eerste woonhuizen (Nispensestraat 81-83).
Voorbij de Nieuwe Markt bestaat deze straat voornamelijk uit 19e en vroeg 20e eeuwse bebouwing van vrijstaande tweelaagse herenhuizen en eenlaagse woonbebouwing met kap met incidenteel bedrijfsbebouwing veelal gekoppeld aan de woningen.

Op de hoek van de Nispensestraat en de Laan van Luxemburg ligt het woonhuis dat gebouwd is aan het einde van de 19e eeuw.
In de gevelwand van de Nispensestraat valt dit pand op vanwege de vierassige voorgevel met gevellijst met daarboven een dakschild. Aan de rechterzijde grenst het woonhuis aan de belendende bebouwing.
Het woonhuis staat op een diep, rechthoekig grondvlak en omvat een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een zadeldak waarvan de nok haaks op de straat staat. Aan de voorzijde bevindt zich een dakschild waarin zich een dakkapel bevindt. Aan de voor- en achterzijde van de nok bevindt zich een schoorsteen. Het dak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen.

Voorgevel:
De vier gevelassen brede voorgevel is met rode bakstenen in kruisverband gemetseld en heeft een gepleisterde plint. De gevel wordt met een gevellijst afgesloten. De gepleisterde plint, de gepleisterde speklagen en de gevellijst zorgen voor een horizontale geleding van de gevel. Tussen de geprofileerde consoles waarop de lekdorpels van de begane grond rusten bevindt zich sierpleisterwerk. De gevelopeningen worden afgesloten met een segmentboog met aanzetstenen en een sluitsteen. Op de begane grond rusten de hardstenen lekdorpels op gedecoreerde consoles waartussen sierpleisterwerk is aangebracht. De gevelopeningen worden afgesloten met een gele bakstenen segmentboog met aanzetstenen en een sluitsteen. Het boogveld is met een houten plaat afgewerkt.
Aan beide zijden van de voorgevel bevindt zich een toegang tot de woningen. De linker geeft toegang tot de begane grond en de rechter tot de verdiepingen. De toegang wordt gevormd door een authentieke voordeur vijf kleine verticaal geplaatste raampjes. Boven de deuren bevindt zich een bovenlicht met glas-in-lood. Tussen de deuren bevinden zich twee vensters die worden gevormd door naar binnen draaiende ramen en een bovenlicht met glas-in-lood.
Ter hoogte van de verdieping bevindt zich aan beide zijden van een driezijdige erker een venster met naar binnen draaiende ramen en een bovenlicht met glas-in-lood. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel. De erker heeft drie ongedeelde vensters met een kalf en glas-in-lood in het bovenlicht.
De gevel wordt afgesloten met een gevellijst met een gepleisterde architraaf, een bakstenen fries en een bakgoot op geprofileerde klossen. De fries is verlevendigd door vier terug liggende bakstenen vlakken. In het midden bevindt zich een ronde opening waarin een ontluchting van een gevelkachel is geplaatst. In het dakvlak boven deze gevel is een dakkapel met een plat dak en twee maal twee draairamen geplaatst.

Linker zijgevel
De linker zijgevel is gepleisterd en is blind. Deze gevel wordt afgesloten met een boeiboord en een bakgoot op de muur. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Rechterzijgevel
De rechter zijgevel wordt tot halverwege de eerste verdieping ingenomen door het belendende pand Nispensestraat 32. Hierboven is metselwerk zichtbaar en is de gevel blind. Deze gevel wordt afgesloten met een boeiboord en een bakgoot op de muur. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel
De achtergevel grenst op de begane grond aan de achterliggende tuin die door een bakstenen muur aan het zicht wordt onttrokken. Op de begane grond is het pand over een laag, onder een platdak dat dienst doet als terras, uitgebouwd. Op de begane grond is over de breedte van de uitbouw een moderne glazen pui geplaatst. In deze gepleisterde gevel bevinden zich ter hoogte van de eerste verdieping twee kozijnen. Het linker kozijn heeft een stijl, een kalf, een draaibaar deel en een bovenlicht. Het rechter kozijn heeft een deur die toegang geeft tot het terras, een vast deel, een stijl met kalf, een draaibaar deel en een bovenlicht. Ter hoogte van de zolderverdieping bevindt zich een kozijn met stolpramen. In het midden van de gevel bevindt zich een uitgebouwde schoorsteen die boven de nok uitsteekt.

  • TERUG