Locatie:Nispensestraat 58, 4701 CX Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1908
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 28 september 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie D, Nr 1833

Omschrijving van het monument

Algemeen:
In het centrum van Roosendaal loopt van noord naar zuid de Nispensestraat. De straat loopt dood tegen de A58. De straat is omstreeks 1850 verhard. In het centrum is de Nispensestraat in historisch opzicht ernstig aangetast maar voorbij de Nieuwe Markt is het historische karakter redelijk behouden. Vanaf 1917 bouwde de Roosendaalse architect Jac. Hurks zijn eerste woonhuizen (Nispensestraat 81-83).
Voorbij de Nieuwe Markt bestaat deze straat voornamelijk uit 19e en vroeg 20e eeuwse bebouwing van vrijstaande tweelaagse herenhuizen en eenlaagse woonbebouwing met kap met incidenteel bedrijfsbebouwing veelal gekoppeld aan de woningen.

Het vrijstaande woonhuis aan de Nispensestraat 58 is gebouwd in 1908 en bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een tussen tuitgevels ingeklemd zadeldak waarvan de nok haaks op de straat staat. De tuit aan de achterzijde van de nok wordt gevormd door een schoorsteen en aan de voorzijde van het linker dakvlak bevindt zich eveneens een schoorsteen. Het dak is gedekt met grijze kunststenen pannen. Voor de vensters op de begane grond is een modern rolluik geplaatst.
Aan beide zijden bevindt zich een houten afscheiding.

Voorgevel:
De voorgevel is gebouwd met rode baksteen in kruisverband en verlevendigd met grijze bakstenen sier speklagen en heeft een gepleisterde plint. Ter hoogte van de begane grond bevinden zich in de voorgevel een terugliggend gevelvlak, dat met een hardstenen band aan de bovenzijde wordt afgesloten , twee ongedeelde vensters met isolatieglas en een toegang. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel en een rode bakstenen segmentboog. Het boogveld is gepleisterd.
De toegang, die bereikbaar is via twee hardstenen treden, bevindt zich in een ondiep portiek. Deze toegang wordt gevormd door een deur met een ongedeeld bovenlicht en isolerend glas. Het boogveld is gevuld met siertegelwerk.
Ter hoogte van de verdieping bevindt zich onder een rondboog een drielicht dat bestaat uit een venster met draairamen en een ongedeeld bovenlicht. Het boogveld is gevuld met siertegelwerk. Links en rechts van dit venster bevindt zich een smal ongedeeld venster dat aan de bovenzijde is afgerond. Ook hier is het boogveld gevuld met siermetselwerk. Dit drielicht wordt afgesloten met een rode bakstenen rondboog.
De gevel wordt afgesloten met een hardstenen of een gepleisterde band met aanzetstukken en een gemetselde toppilaster en een pinakel.

Linker zijgevel
De linker zijgevel is blind. Deze gevel is gebouwd van gele baksteen en wordt afgesloten met een boeiboord en een bakgoot op de muur. Over de gevel zijn ankers zichtbaar. In het dakvlak boven deze gevel is een dakkapel geplaatst.

Rechterzijgevel
De rechter zijgevel is blind. Deze gevel is gebouwd van gele baksteen en wordt afgesloten met een boeiboord en een bakgoot op de muur. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG