Locatie:Nispensestraat 74, 4701 CX Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis - bedrijfsruimte
Bouwjaar: 1910
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 28 september 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie D, Nr 3597

Omschrijving van het monument

Algemeen:
In het centrum van Roosendaal loopt van noord naar zuid de Nispensestraat. De straat loopt dood tegen de A58. De straat is omstreeks 1850 verhard. In het centrum is de Nispensestraat in historisch opzicht ernstig aangetast maar voorbij de Nieuwe Markt is het historische karakter redelijk behouden. Vanaf 1917 bouwde de Roosendaalse architect Jac. Hurks zijn eerste woonhuizen (Nispensestraat 81-83).
Voorbij de Nieuwe Markt bestaat deze straat voornamelijk uit 19e en vroeg 20e eeuwse bebouwing van vrijstaande tweelaagse herenhuizen en eenlaagse woonbebouwing met kap met incidenteel bedrijfsbebouwing veelal gekoppeld aan de woningen.

Het woonhuis met bedrijfsruimte aan de Nispensestraat 74 is in oorsprong gebouwd als boerderij in 1910 en bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping. Het woongedeelte aan de straatzijde heeft een zadeldak dat gedekt is met eterniet leien en waarvan de nok evenwijdig met de straat loopt. Aan beide zijden van de nok bevindt zich een schoorsteen die de tuit van de zijgevel beŽindigd.
In het achterliggende bedrijfsdeel bevindt zich aan de voorzijde een tweede woongedeelte en aan de achterzijde een bedrijfsruimte. Deze bouwmassa heeft een zadeldak dat haaks op de straat staat en is gedekt met gesmoorde muldenpannen. In de nok bevindt zich een schoorsteen.
Aan de linker zijde van het pand bevond zich tot voor kort een garagebedrijf met een brandstofverkooppunt.

Woonhuis aan de straatzijde

Voorgevel:
Aan de linkerzijde bevinden zich twee T-schuifvensters met glas-in-lood in het bovenlicht en aan de rechterzijde een toegang in een ondiep portiek. De toegang is bereikbaar via twee hardstenen treden en wordt gevormd door een paneeldeur en een ongedeeld bovenlicht met glas-in-lood. In de deur bevinden zich twee ramen met siersmeedwerk.
De vensters zijn voorzien van moderne kunststof rolluiken.
In het midden van de gevel bevindt zich een Vlaamse gevel met twee ongedeelde vensters, elk venster onder een segmentboog en beiden onder een tweede segmentboog. Deze gevel wordt afgesloten met een hardstenen geprofileerde band.
Links en rechts van deze Vlaamse gevel wordt de voorgevel afgesloten met een geprofileerde bakgoot op consoles met een fries van siermetselwerk.

Linker zijgevel
De linker zijgevel is gebouwd van gele baksteen en wordt afgesloten met een uitgemetselde topgevel. Deze gevel heeft aan de voorzijde op de begane rond een halfraam met een ongedeeld schuifvenster. Deze gevelopening wordt, net als de gevelopeningen van de voorgevel, afgesloten met een geprofileerde hardstenen band waarboven zich een rode bakstenen segmentboog bevindt. Het boogveld is gepleisterd. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een ongedeeld venster in een gevelopening met een rode segmentboog en een gepleisterd boogveld. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Rechterzijgevel
De rechter zijgevel wordt ingenomen door de belendende bebouwing.

Achtergevel
Aan de achtergevel sluit de aanbouw aan.

Aanbouw aan de achterzijde

De voorzijde van de aanbouw grenst aan het woonhuis.
In de linker zijgevel bevinden zich aan de voorzijde drie T-schuifvensters met sierstrips in de vorm van glas-in-lood in het bovenlicht, een toegang met een deur en een ongedeeld bovenlicht. Deze gevelopeningen hebben een hardstenen lekdorpel en worden afgesloten met een rode bakstenen segmentboog. Het boogveld is gepleisterd.
Voorts bevinden zich in deze gevel ter hoogte van het maaiveld de contouren van twee dichtgezette vensters met een rode segmentboog die de kelder markeren. Onder een ijzeren latei bevindt zich een opgeklampte deur die toegang geeft tot de ruimte boven de kelder. Links hiervan is de gevel deels nog gepleisterd en bevindt zich een toegang met een segmentboogvormig bovenlicht met een drieruits roedenverdeling en drie garagedeuren. Boven de tweede deur van links bevindt zich een opgeklampte deur die toegang geeft tot de zolderverdieping. De gehele gevel wordt afgesloten met een boeiboord en over de gevel zijn ankers zichtbaar. De achtergevel grenst aan een aanbouw en de rechterzijgevel is blind.

  • TERUG