Locatie:Nispensestraat 81-83, 4701 CT Roosendaal
CBS Typering: woonhuis
Bouwjaar: 1917
Architect: Jac. Hurks
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 6-12-2010

Omschrijving van het monument

Algemeen:
In het centrum van Roosendaal loopt van noord naar zuid de Nispensestraat. De straat loopt dood tegen de A58. De straat is omstreeks 1850 verhard. In het centrum is de Nispensestraat in historisch opzicht ernstig aangetast maar voorbij de Nieuwe Markt is het historische karakter redelijk behouden. Vanaf 1917 bouwde de Roosendaalse architect Jac. Hurks zijn eerste woonhuizen (Nispensestraat 81-83). Voorbij de Nieuwe Markt bestaat deze straat voornamelijk uit 19e en vroeg 20e eeuwse bebouwing van vrijstaande tweelaagse herenhuizen en eenlaagse woonbebouwing met kap met incidenteel bedrijfsbebouwing veelal gekoppeld aan de woningen.
Het complex van twee woonhuizen aan de Nispensestraat 81 en 83 is gebouwd in opdracht van de heer mr. A. van Gilse te Roosendaal naar een ontwerp van Jac. Hurks, architect te Roosendaal als dubbel landhuis. In 1959 is het venster van het pand nummer 81 in een erker gewijzigd. In 2005 is op het erf aan de achterzijde van nummer 83 een garage/berging gebouwd die niet beschermenswaardig is. Het vrijstaande dubbel woonhuis wordt van de openbare weg gescheiden met een tuin en aan weerzijde een oprij pad voor het parkeren van een auto. Het pand is in 1917 in oorsprong gebouwd onder invloed van de Amsterdamse school architectuur in baksteen, de gevels zijn gepleisterd en hebben een bakstenen donker rood trasraam. Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een samengesteld zadeldak met hoge dakschilden die gedekt zijn met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen (nummer 81) en rode tuile-du-Nordpannen (nummer 83). In de dakvlakken boven de zijgevels breekt een schoorsteen door het dak heen.
Voorgevel van de nummers 81 en 83
Volgens de bouwtekening uit 1917 zijn de panden symmetrisch gebouwd. In 1959 zijn de vensters van nummer 81 aangepast naar de huidige situatie. Het complex heeft in het midden twee gescheiden toegangen in een portiek dat bereikbaar is via een vier bakstenen treden en een betegelde vloer. De toegangen worden gevormd door een authentieke deur met een ovaal raampje. De deur wordt omringd door zijlichten op een gemetselde borstwering en een bovenlicht met een roedenverdeling. Aan beide zijden van de toegangen bevinden zich ter hoogte van de begane grond een klein venster. Ter hoogte van de verdieping bevinden zich twee vensters. Onder deze vensters is een bakgoot geplaatst waarin bloembakken kunnen worden geplaatst. In de top van de gevel bevindt zich een gepleisterd medallion. De gevel wordt afgesloten met een dakoverstek op klossen.

Nummer 81:
De voorgevel heeft op de begane grond een driezijdige erker en ter hoogte van de verdieping twee vensters. De vensters hebben een lekdorpel en boven het venster is een lijst gepleisterd.

Nummer 83:
De voorgevel heeft op de begane grond een venster met kalf en twee stijlen. Naast het vaste glas bevinden zich twee ramen die kunnen worden geblindeerd met een luik. In de ramen is isolerend glas geplaatst met een tussenliggende roedenverdeling. De ramen zijn voorzien van een modern rolluik.

Linker zijgevel van nummer 81
De linker zijgevel heeft aan de achterzijde een risaliet. Het geveldeel voor de risaliet is blind. In de risaliet bevindt zich een driezijdige erker die bestaat uit vast glas, openslaande ramen en bovenlichten met een roedenverdeling. Voorts is op de begane grond een dichtgezette gevelopening zichtbaar waarin een venster is geplaatst. In de top van dit geveldeel bevindt zich een venster met een lekdorpel met een sierlijst. De gevel wordt afgesloten met een dakoverstek op klossen. Aan deze gevel is aan de achterzijde een garage gebouwd die niet beschermenswaardig is.

Rechter zijgevel van nummer 83
De rechter zijgevel heeft aan de achterzijde een risaliet. Het geveldeel voor de risaliet is blind. In de risaliet bevindt zich een driezijdige erker die bestaat uit vast glas, ramen en bovenlichten met een roedenverdeling. Voorts is op de begane grond een dichtgezette gevelopening zichtbaar waarin een venster is geplaatst. De ramen zijn voorzien van een modern rolluik. In de top van dit geveldeel bevindt zich een venster met een lekdorpel met een sierlijst. De gevel wordt afgesloten met een dakoverstek op klossen.
De garage die aan de rechterzijde van het pand is gebouwd staat daar los van en is niet beschermenswaardig.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Wel is zichtbaar dat aan de achtergevel van nummer 83 oorspronkelijk een tuinkamer is aangebouwd.

  • TERUG