Locatie:Raadhuisstraat 3, 4701 PK Roosendaal
CBS Typering: Likeurstokerij en wijnopslag
Bouwjaar: 1850
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 16 december 1992
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie L, Nr 2985

Typering
Het betreft een tweelaags pand van drie traveeŽn in de gevelwand, voorzien van een lijstgevel en een schilddak, voorzien van zwarte asbestleien, met de nokas loodrecht op de straat. Het voorste gedeelte is onderkelderd.

Historische omschrijving
De gevel van het pand is rond 1870 opgetrokken, al laat de vorm van de kap een veel eerdere bouwdatum vermoeden. De toegang aan de rechterzijde kan men eveneens vroeger dateren. De panden 1 en 3 zijn gelijktijdig gebouwd.
Het pand is gebouwd door een onbekende architect. Er was een likeurstokerij en een wijnopslagplaats in gevestigd. Tot 1850 was in het pand de bekende zilversmid J.B. Hellemons gevestigd. In de St. Janskerk zijn nog enige door hem vervaardigde stukken te vinden. Het pand heeft sinds 1989 een horecafunctie. Er is in de loop van de tijd zeer weinig aan veranderd.

Omschrijving exterieur
De witgepleisterde plint springt blokvormig naar voren waar zich de muurdammen bevinden. De gehele gevel van het onderkelderde pand is witgepleisterd.
Onder de vensters bevinden zich verdiepte velden, geflankeerd door voluutconsoles met sleuven. Boven de hardstenen dorpels bevinden zich de donkergoen geschilderde T-vensters met houten rolluiken. Het middelste venster is opvallend smaller dan de vensters aan weerszijden en is als deur ontworpen.
De muurdammen zijn ook verder als onregelmatige pilasters opgevat met verdiepte velden en een rechte afsluitende lijst ter hoogte van de geprofileerde omlijsting van de segmentboog. De segmentbogen zijn gevuld met een cirkel en aansluitende velden. De segmentbogen worden geflankeerd door smal toelopend acanthusblad, die een console met ovaal rozetje dragen. Deze consoles dragen de puilijst, evenals de liggende diamantkoppen boven de segmentbogen.
De muurdammen worden geaccentueerd door vierhoekige opstaande randen met een bloemrozet.
Aan de rechterkant is de doorgang. De toegang wordt gevormd door een witgeschilderde poort van handvorm baksteen. Deze brede poort met boogvormige ingang heeft een centraal geplaatst gekruld smeedijzeren muuranker. Het muurwerk wordt beŽindigd door een ezelsrug met daaronder een tandlijst ter decoratie.
Van hier af is de rechter zijgevel van het pand zichtbaar, welke is opgetrokken in handvorm bruine baksteen. In het muurwerk zijn rechte muurankers aangebracht, T-vensters en een vernieuwde entree.
Het fries is aangeduid door middel van profiellijnen. De houten gootlijst heeft een brede profilering.
De eerste etage van de voorgevel is gepleisterd zonder decoratie. De openslaande vensters met hardstenen dorpels zijn voorzien van witte kozijnen en rolluiken. De vensters hebben een eenvoudige rolprofilering.
Aan de bovenzijde is een rand met een geprofileerde driehoek, de afsluiting van het venster geschiedt door een kuif bestaande uit een buste met portretkop.

Redengevende omschrijving
Het pand is een goed voorbeeld van een woonhuis annex bedrijfsgebouw met een oude kern (middeleeuws/17e eeuws). Het maakt deel uit van een gave historische structuur.

  • TERUG