Locatie:Raadhuisstraat 18, 4701 PR Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis/winkel
Bouwjaar: 1900
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 14 juni 1991
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie D, Nr 7476

Typering
Het betreft een tweelaags pand van drie traveeën in de gevelwand, voorzien van een lijstgevel en een zadeldak met nieuwe zwarte kunstleien.

Historische omschrijving
Het huis is als woonhuis gebouwd rond 1900; de architect is onbekend. Het oudste onderdeel van het woonhuis is een gave gevelsteen uit 1635. De vensterindeling is vereenvoudigd. De zwarte asbestleien zijn in 1990 vervangen door de huidige dakbedekking. Het woonhuis is nog steeds in gebruik als woning. Achter het woonhuis bevinden zich tweelaags bedrijfsgebouwen onder plat dak, welke thans in gebruik zijn als opslagruimte. Deze aanbouwen dateren eveneens uit circa 1900.

Omschrijving exterieur
De hardstenen plint met horizontale ingekerfde lijnen aan de bovenzijde wordt onderbroken voor een rondrooster en de paneeldeur rechts. Deze deur is te bereiken via één uitpandige en twee inpandige hardstenen treden.
De lichtgrijs geschilderde paneeldeur bevindt zich zo in een ondiep portiek. De gehele linkertravee springt een halve steen terug. Daarnaast springt het portiek nog een halve steen in onder de bewerkte hardstenen latei. Deze inspringingen worden gevolgd door de hardstenen bekleding van een deel van de deurtravee.
De rest van de gevel is opgetrokken in oranjerode verblendsteen met iets verdiepte voeg. Het onder paneel van de deur is voorzien van vier cirkels in vierkanten met daarboven een duwstang.
In het bovenpaneel bevinden zich vier vierkante vensters met gedraaid siersmeedwerk en gestileerde bloemen. Het deurkalf is voorzien van een decoratie met cirkels en strepen. Het bovenlicht van de deur heeft drie verticale dicht bijeen staande roeden en één laaggeplaatste horizontale deelroede. Zowel de zoldering van het portiek als de latei zijn voorzien van gedeeltelijke afrondingen, verdiepte blokjes en strepen. Boven de latei is een verticale anderhalflaags strekkenlaag geplaatst.
De geprofileerde hardstenen waterlijst dient tevens als dorpel voor de witgeschilderde schuifvensters. Het deel van de vensters wordt aan de onderzijde geaccentueerd door een extra hardstenen lijst, aan de bovenzijde door klosjes. De latei van de vensters en de strek is identiek aan die van het portiek. De vensters op de eerste verdieping zijn hetzelfde als die op de begane grond.
De kroonlijst bestaat uit een smalle gepleisterde lijst, een bakstenen deel met invulling en een smalle houten lijst, waarboven zich de uitkragende gootlijst op brede klosjes bevindt. In de deurtravee is een kleine ruitvorm met rond raampje aangebracht.
De gootlijst is geschulpt gesneden. De houten klosjes zijn voorzien van verdiepte streeppatronen. De kroonlijst van de venstertraveeën is veel uitgebreider bewerkt. In het midden bevindt zich de oude gevelsteen. Op het rechthoekige vlak is het jaartal 1635 uitgehakt en de tekst:
"Int lant van beloften".

Het verhaal wordt uitgebeeld door middel van twee mannen, die een reusachtige druiventros dragen. Boven dit deel zijn geen gootklosjes aangebracht. Aan weerskanten wordt de gevelsteen omlijst door een bakstenen deel, een smal gepleisterd bandje met streepdecoratie en een verticaal uitkragend lijstje, de verlenging van de gootklosjes. Deze zijn aan de onderzijde voorzien van een diamantkopje, aan de bovenzijde van streep en cirkeldecoratie. Dezelfde omlijsting vindt men ook bij de twee portretkoppen links en rechts. Het zijn koppen van een besnorde man met druiventrosachtig haar en een vrouw, beiden voorzien van vlezige gezichten en een gelijke halsdraperie. Op kortere afstand hiervan is nogmaals een uitkragend verticaal lijstje aangebracht ter afsluiting van de kroonlijst van dit gedeelte.
Het pand staat aan de rechterkant vrij. De zijgevel is opgetrokken in gele baksteen. Boven de ramen heeft men rode strekken gemetseld. De gevel is voorzien van rechte schietankers. Achter het zadeldak van de voorgevel is haaks een volgend zadeldak geplaatst. In de topgevel is een ijzeren rondraam met Davidsstermotief geplaatst.
Schuin daarachter zijn de voormalige bedrijfsgebouwen te vinden. Een vroegere functie hiervan wordt aangegeven door een emaille bordje met de tekst:

"Erkend waterfitter erkend gasfitter electrotechnisch installateur,
erkend door de gemeentebedrijven te Roosendaal en Nispen".

Het pand verkeert in goede staat.

Redengevende omschrijving
Het pand van gemiddelde grootte is een goed en gaaf voorbeeld van een herenhuis rond 1900 met opname van oudere architectonische onderdelen.
Het pand maakt onderdeel uit van de historisch gegroeide stedebouwkundige structuur van de Raadhuisstraat.

  • TERUG