Locatie:Raadhuisstraat 49, 4701 PM Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1870
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 14 oktober 1992
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie L, Nr 3868

Typering
Het betreft een tweelaags pand van drie traveeŽn in de gevelwand, voorzien van een lijstgevel met een schilddak met eindschild evenwijdig aan de straat, gedekt met rode oud-hollandse dakpannen.

Historische omschrijving
Het pand heeft een voorgevel die dateert van 1870. De kern van dit pand is zeer waarschijnlijk veel ouder. Het is gebouwd als woonhuis en vervult deze functie nog steeds.

Omschrijving exterieur
De lage hardstenen plint met eindprofilering van het pand wordt ter linkerzijde onderbroken voor de paneeldeur. De groen geschilderde deur heeft een dubbel gietijzeren sierrooster in het bovenpaneel. Het bovenlicht bevat een geometrisch glas-in-loodpaneel. De deur wordt omlijst door pilasters met verdiepte velden, te beginnen met twee blokken boven de plint. Het bovenste deel van de pilasters bevat een cirkel. De pilasters dragen een uitkragend kroonlijstje. Daaronder bevindt zich de latei van de deur. Tussen vier cirkels bevinden zich drie voluutvormige kleine consoles onder de kroonlijst.
Het huis staat vrij en wordt aan beide zijden geflankeerd door een brede bakstenen poort met korfboog en ezelsrug. Beide poorten zijn opgetrokken uit gele ijsselsteen en de boog contrasteert door de ervoor gebruikte rode geslepen baksteen. De poortopeningen worden afgesloten door vleugeldeuren met kraalprofiel, met op het kruispunt een diamantkopje.
Boven de plint is de gevel van het huis gepleisterd met diepe schijnvoegen, terwijl de eerste etage grotendeels vlak gepleisterd is. De oorspronkelijke witte kleur is in 1990 vervangen door diverse nuances lichtblauw.
Tussen de plint en de uitkragende hardstenen vensterdorpels bevinden zich bij elk venster twee kleine voluutvormige consoles met sleuven. De dorpels zetten zich voort als een hardstenen waterlijst, bij de deuromlijsting uitgewerkt als diamantkopjes. De donkergroen geschilderde schuifvensters hebben houten rolluikkasten in dezelfde kleur. Boven de vensters bevindt zich een als strek gepleisterd deel met een diamantkop als sluitsteen en voluutvormige consoles met sleuven en cirkel aan weerskanten. Het deel tussen de consoles en de gepleisterde waterlijst bestaat uit blokken met dicht opeen staande profielrandjes. Boven de waterlijst is de gevel gedeeltelijk vlak gepleisterd. De omlijsting van het linkervenster en de rechterhoek zijn geblokt gepleisterd. Tussen de hardstenen consoles en de bovenzijde van de eerste etage bevindt zich een smal dubbel geprofileerd randje. De schuifvensters van de eerste etage zijn ook voorzien van rolluikkasten. De gepleisterde omlijsting is vlak en steekt aan de bovenzijde naar de uiteinden uit. De sluitsteen bestaat uit een wigvormige diamantkop. Daarboven is een smaller gepleisterd deel met meandervormen als hoekafsluiting. Hierboven is een uitkragende geprofileerde lijst geplaatst. Hier vlak boven bevindt zich de geprofileerde houten gootlijst.
De zijgevels zijn opgetrokken uit klein formaat handvorm baksteen. De linkergevel is ook deels grauw gepleisterd en heeft behalve rechte schietankers twee rondramen met ijzeren margrietvensters. Achter het woonhuis bevindt zich eenlaags bebouwing onder zadeldak met oud-hollandse dakpannen. De bestrating aan deze zijde bestaat uit kinderkopjes. Aan de rechterzijde bevindt zich een getrapt uitgemetselde lage schoorsteen.
Het pand verkeert in goede staat.

Redengevende omschrijving
Het is een gaaf en goed voorbeeld van een pand met oudere kern van gemiddelde hoogte en breedte in Eclectische stijl. De gave belendende bakstenen poorten zijn eveneens van belang, in samenhang en in stedebouwkundig opzicht.

  • TERUG