Locatie:Raadhuisstraat 82, 4701 PW Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1910
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 21 juli 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie D, Nr 4823

Omschrijving van het monument

Algemeen
De Raadhuisstraat sluit direct aan op de Markt en verbindt het voormalige gehucht Burgerhout middels de Burgerhoutsestraat met het centrum. De Raadhuisstraat is thans in hoofdzaak een straat met voorname woningen en winkels met bovenwoningen. Het merendeel van de (oudere) panden is gebouwd in de eerste helft van de 20ste eeuw. De Raadhuisstraat wordt gekenmerkt door een rijweg met aan beide zijden een stoep waaraan tweelaagse bebouwing grenst.

De nokrichtingen van de bebouwing wisselen zich af door haaks of evenwijdig aan de staat te zijn gelegen. Tussen de bebouwing zijn incidenteel smalle steegjes zichtbaar die toegang geven tot het achterterrein. Op de achterterreinen zijn/waren gebouwen van industriŽle aard gevestigd.
Het vrijstaande gedeeltelijk onderkelderde woonhuis aan de Raadhuisstraat 82 ligt met de voorgevel direct aan de stoep. Aan de linkerzijde wordt de open ruimte van de openbare weg gescheiden door een houten schutting, aan de rechterzijde bevindt zich een inrit voor een parkeerplaats.
Het woonhuis Raadhuisstraat 82 is in 1910 gebouwd in opdracht van de heer J.B. Gielen te Roosendaal. Het pand staat op een rechthoekige plattegrond waarvan de hoofdrichting haaks op de straat staat. Aan de achterzijde is het uitgebouwd met een 1 Ĺ laagse aanbouw met platdak. Het bestaat uit een kelder, een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een platdak met dakschilden die gedekt zijn met leien in maasdekking. De dakranden zijn afgesloten met een geprofileerd boeiboord.
Het pand is gebouwd met rode baksteen in kruisverband en heeft een hardstenen basement met een hardstenen plint. Links en rechts naast de voordeur is een schoenschraper zichtbaar. De gevelopeningen op de begane grond hebben een hardstenen lekdorpel en een gedecoreerde hardstenen latei waarboven zich een segmentboog met sluit en aanzetstenen bevindt. Het boogveld is gevuld met baksteen. De hardstenen cordonlijst op de begane grond doet tevens dienst als lekdorpel. De gevelopeningen op de verdieping hebben een gedecoreerde hardstenen latei waarboven zich een rollaag bevindt. De gevel is verlevendigd met hardstenen speklagen.

Voorgevel
De hoofdtoegang tot het woonhuis op de begane grond bevindt zich in een ondiep portiek en is bereikbaar via drie hardstenen treden. De toegang wordt gevormd door een paneeldeur met siersmeedwerk met een bovenlicht met glas-in-lood. Links van de portiek bevinden zich twee ongedeelde vensters met in het bovenlicht glas-in-lood en die voorzien zijn van houten rolluiken. Ter hoogte van de verdieping bevinden drie T-vensters met een vierledig bovenlicht.
De gevel wordt afgesloten met een gevellijst met een gepleisterde architraaf, een fries met siermetselwerk en een geprofileerde bakgoot op gedecoreerde consoles en klossen. De goot is om de hoek gekornist.
In het midden van de gevel breekt een Vlaamse gevel door de goot heen. Hierin bevindt zich een venster met twee ramen met een roedenverdeling. Voor het venster is siersmeedwerk geplaatst. Dit geveldeel wordt afgesloten met een geprofileerd boeiboord.

Linker zijgevel
De linker zijgevel is grotendeels blind en wordt afgesloten met een boeiboord. Ter hoogte van de verdieping aan de achterzijde is een venster geplaatst. Over de gevel zijn ankers zichtbaar. In het dakvlak boven deze gevel bevindt zich een schoorsteen, een dakraam en een kleine dakkapel.

Rechter zijgevel
In de rechter zijgevel bevinden zich op de begane grond twee oorspronkelijke vensters met een ongedeeld raam en ter hoogte van de verdieping twee oorspronkelijke vensters met een ongedeeld raam. Aan de voorzijde is ter hoogte van de verdieping een nieuw venster geplaatst. Over de gevel zijn ankers zichtbaar. De gevel wordt afgesloten met een boeiboord. In het dakvlak boven deze gevel zijn twee dakkapellen met drie ongedeelde ramen geplaatst.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG