Locatie:Raadhuisstraat 104-104a, 4701 PW Roosendaal
CBS Typering: Winkel-woonhuis
Bouwjaar: 1904
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 16 september 2008
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie D, Nr 9507-A1-A2

Omschrijving van het monument

Algemeen:
De Raadhuisstraat sluit direct aan op de Markt en verbindt het voormalige gehucht Burgerhout middels de Burgerhoutsestraat met het centrum. De Raadhuisstraat is thans in hoofdzaak een straat met voorname woningen en winkels met bovenwoningen. Het merendeel van de (oudere) panden is gebouwd in de eerste helft van de 20ste eeuw. De Raadhuisstraat wordt gekenmerkt door een rijweg met aan beide zijden een stoep waaraan tweelaagse bebouwing grenst. De nokrichtingen van de bebouwing wisselen zich af door haaks of evenwijdig aan de staat te zijn gelegen. Tussen de bebouwing zijn incidenteel smalle steegjes zichtbaar die toegang geven tot het achterterrein. Op de achterterreinen zijn/waren gebouwen van industriŽle aard gevestigd.

Het pand Raadhuisstraat 104 is in 1904 gebouwd in Neoclassicistische stijl met invloeden van de Jugendstil en de Art Nouveau in opdracht van de heer G.J. Uitdehaag.
Het pand staat op een ondiepe, rechthoekige plattegrond en heeft een aanbouw aan de achterzijde. Het pand omvat een deels onderkelderde begane grond, een verdieping en een vliering onder een zadeldak tussen tuitgevels dat met gesmoorde Hollandse pannen is gedekt. De nok van het dak ligt evenwijdig aan de straat. Het pand wordt aan beiden zijden ingeklemd door belendende bebouwing.
Het interieur van het pand heeft in de loop der tijd diverse wijzigingen ondergaan. De winkelruimte op de begane grond en de 1ste en 2de verdieping zijn door een verbouwing in 1988 geheel vernieuwd.

Voorgevel:
De drie gevelassen brede, tweelaags lijstgevel is met rode verblendsteen in kruisverband gemetseld en is nog voorzien van het oorspronkelijke, platvolle voegwerk. De representatieve, voor de bouwtijd kenmerkende gevel is symmetrisch van opzet en heeft door de geprofileerde natuurstenen plint, de kroonlijst op de begane grond, en de accenten bij de tussendorpels van de verdiepingsvensters een horizontale geleding. Op de begane grond heeft de gevel tevens een zekere verticale gelding door de aanwezigheid van lisenen en langgerekte, gemetselde consoles die visueel de kroonlijst van de winkelpui dragen. Deze uitgemetselde consoles die uit de lisenen ontspringen hebben een gedecoreerd, kunststenen blok dat deel uit maakt van de lijst die de kroonlijst beŽindigt. Deze lijst is op peerkraalvormige consoles van geslepen baksteen gesteld. De gevel wordt beŽindigd door een hoofdgestel tussen hoekpinakels. Het hoofdgestel bestaat uit een overhoekse tandlijst, een band met siermetselwerk in contrasterende kleuren baksteen en een eenvoudige bakgoot.
Centraal in de voorgevel op de begane grond bevindt zich een etalage, links onder bevindt zich een gietijzeren kelderlicht. Het venster van de etalage is tussen 1904 en 1984 vernieuwd. Oorspronkelijk heeft de etalage een venster gehad met zweepslagmotieven in het bovenraam. De zweepslagmotieven van het bovenraam sloten visueel aan bij de motieven van de deuren, waardoor er een parabool vorm ontstond. De deuren aan weerszijden van de etalage zijn oorspronkelijk en zijn zoals gezegd voorzien van een zweepslag motief. De linkerdeur is de ontsluiting van de bovenwoning en heeft een ruitvormig raam waarvoor zich een decoratief hekwerkje bevindt. De rechterdeur is spiegelidentiek aan de linker en heeft, omdat het de winkeldeur betreft, een glasvulling. De bovenlichten van beide deuren zijn sierlijk vormgegeven. In het linker bovenlicht zit het oorspronkelijke glas-in-lood nog gevat. In het fries van de kroonlijst valt boven de etalage de naam van de eerste winkel te lezen:

"G.J. Uijtdehaag & Zn."

Achter de betimmering boven de deuren gaat mogelijk een (in 1984 nog aanwezige) decoratie schuil die in techniek en stijl overeenstemt met die boven de etage.
Op de verdieping bevinden zich drie vensteropeningen onder een geprofileerde, kunststenen latei en met dito lekdorpel. Vanuit kunststenen blokken bij de tussendorpel ontspringt bij de centrale vensteropening een hoefijzerboog, de twee andere vensteropeningen hebben een segmentboog. In de boogvelden bevindt zich metselmozaÔek. Met een groene kleur verblendsteen worden bij de ontlastingsconstructies sluitstenen gesuggereerd. De vensters zij oorspronkelijk en bestaan uit een schuivend, ongedeeld onderraam en een vast zesruits bovenraam.

Linker en rechter zijgevel
De linker en rechter zijgevel zijn ingeklemd tussen de naastgelegen panden.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG