Locatie:Raadhuisstraat 106-106a, 4701 PW Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1904
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 16 september 2008
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie D, Nr 7356

Omschrijving van het monument

Algemeen:
De Raadhuisstraat sluit direct aan op de Markt en verbindt het voormalige gehucht Burgerhout middels de Burgerhoutsestraat met het centrum. De Raadhuisstraat is thans in hoofdzaak een straat met voorname woningen en winkels met bovenwoningen. Het merendeel van de (oudere) panden is gebouwd in de eerste helft van de 20ste eeuw. De Raadhuisstraat wordt gekenmerkt door een rijweg met aan beide zijden een stoep waaraan in hoofdzaak een tweelaagse bebouwing grenst. De nokrichtingen van de bebouwing wisselen zich af door haaks of evenwijdig aan de staat te zijn gelegen. Tussen de bebouwing zijn incidenteel smalle steegjes zichtbaar die toegang geven tot het achterterrein. Op de achterterreinen zijn/waren gebouwen van industriŽle aard gevestigd.

Het gedeeltelijk onderkelderde pand aan de Raadhuisstraat 106-106a staat op een ondiepe, rechthoekige plattegrond evenwijdig aan de straat. Het pand omvat een begane grond, een verdieping en een zolder onder een zadeldak tussen tuitgevels, met schouderstukken op consoles. Het dak is met zwarte betonpannen is gedekt. De nok van het dak ligt evenwijdig aan de straat en wordt rechts doorbroken door de grotendeels oorspronkelijke schoorsteen. Rechts bevindt zich een poortgebouw waarvan de poort toegang verschaft tot het achterterrein. In 1993 is de indeling van het pand gewijzigd, en geschikt gemaakt voor kamerverhuur.

Voorgevel:
De min of meer drie vensterassen brede, drielaags lijstgevel is met rode baksteen in staandverband gemetseld en is nog voorzien van het oorspronkelijke, platvolle voegwerk. De gevel is asymmetrisch van opzet en heeft geen specifieke geleding. Een voor de bouwtijd zeer kenmerkende, fors uitkragende gootlijst op geprofileerde klossen beŽindigt de gevel. Onder de goot bevindt zich bandsiermetselwerk. De gootlijst wordt rechts doorbroken door een als tuitgevel met schouderstukken uitgevoerde Vlaamse gevel. Hierdoor wordt het rechter geveldeel, dat ook qua vormgeving iets afwijkt van het linker geveldeel, op bescheiden wijze geaccentueerd.
Op de begane grond bevindt zich tussen twee oorspronkelijke voordeuren met een betonnen blokomlijsting, een brede vensteropening onder een betonnen latei met getande loodslab. De sober vormgegeven deuren hebben voor de klapraampjes een ijzeren hekwerk. Boven de geprofileerde lateien bevindt zich een oeil-de-boeuf met blank kathedraal glas. Vůůr het oeil-de-boeuf bevindt zich een sierhekwerk. Ter hoogte van de verdieping en de zolder bevinden zich in het linker geveldeel twee vensteropeningen, op de verdieping onder een betonnen latei zoals op de begane grond. De zoldervensters hebben een betonnen lekdorpel en kozijnen met zesruits ramen. Het geveldeel rechts heeft ťťn vensteropening met afgeschuinde dagkanten onder een strekse boog op de verdieping. Hierin zit een oorspronkelijk kozijn gevat met een meerruits stolpraam. In de geveltop is een rondboogvenster aanwezig met vierruits raam. Boven de lekdorpel van het rondboog venster bevindt zich een sober vormgegeven hekwerkje. In de geveltop bevinden zich tevens twee Y-vormige gevelankers.
Opmerkelijk zijn de vensteropeningen van het linker geveldeel. Op de begane grond en op de verdieping zijn de onderste delen van de vensteropening breder dan de bovenste delen. De vorm van de oorspronkelijke kozijnen, die als het ware de onderramen omlijsten, vormen een eenheid met de vormgeving van de omlijsting van de deuren. In deze kozijnen zitten ongedeelde onderramen en boven forse, geprofileerde tussendorpels, meerruits bovenramen met blank kathedraalglas gevat.

Poortgebouw
Boven de brede doorgang omvat het tweelaags poortgebouw een verdieping en een zolder onder een zadeldak dat met gesmoorde betonpannen is gedekt. De nok van het dak ligt evenwijdig aan de straat. De gevel wordt door een uitstekende goot beŽindigd. Ondanks het zeer bescheiden gevelvlak heeft de gevel toch een zekere horizontale geleding door de kunststenen plint, de spekband en het accent van contrasterende baksteen dat is aangebracht bij de tussendorpel van de erker op de verdieping. Het poortgebouw is met rode baksteen in kruisverband gemetseld. Op de begane grond bevindt zich de al eerder genoemde brede doorgang onder een betonnen latei. Vanuit de betonnen latei ontspringt een gestileerde schelpvorm die de driezijdige houten erker op de verdieping draagt. De vensters hebben ongedeelde onderramen en meerruits bovenramen.

  • TERUG