Locatie:Rector Hellemonsstraat 3, 4702 PG Roosendaal
CBS Typering: Heilig Hartschool
Bouwjaar: 1938
Architect: F.B. Sturm
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 25 oktober 1994
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie B, Nr 5865

Typering
Een school op L-vormige plattegrond, grotendeels tweelaags met een zadeldak waarop zwarte opnieuw verbeterde Hollandse dakpannen.

Historische omschrijving
De Heilig Hart school werd in 1938 gebouwd naar ontwerp van architect Sturm. Zes lokalen waren bestemd voor de lagere school, drie voor de kleuterschool en ťťn voor de naaischool, verder was er een gymnastiekzaal en een reserveleslokaal, de school was onderdeel van het kerkelijk centrum in de destijds nieuwe wijk Kalsdonk.
Er is in de loop van de jaren vrijwel niets aan het gebouw veranderd. Het pand is nu in gebruik als R.K. basisschool.

Omschrijving exterieur De gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen en gemetseld in kettingverband, de korte gevel (zuidgevel), is aan de kant van het Heilig Hartplein.
Het linkergedeelte, het gymzaalgedeelte, is eenlaags onder zadeldak met opnieuw verbeterde hollandse pannen gedekt en heeft vijf iets getoogde negenruitsvensters die hoog in de gevel zijn geplaatst. De witte houten gootlijst rust op klosjes, op de hoek zijn drie natuurstenen hoekblokken aangebracht.
In de kopgevel van het gymzaalgedeelte een deur en een vierruits raam. Het rechter, hogere gedeelte is tweelaags. Op de begane grond twee twaalfruitsvensters, daar boven twee bredere en hogere vensters met een eenvoudige sierroedenverdeling.
In het zadeldak met een vierruitsdakkapel met driehoekig fronton, daaronder een lijstgevel en een gootlijst als bij het linker gedeelte. Een bakstenen schoorsteen op het nokeinde bij de hoger opgaande topgevel van dit dakdeel.
Het bouwdeel dat voornamelijk aan de oostzijde is gesitueerd heeft een topgevel aan de Rector Hellemonsstraat. Op de hoeken daarvan links en rechts uitgebouwde muurdelen met smalle verdiepte blokjes, afgesloten door een ezelsrug.
Uiterst links een segmentbogige vleugeldeur in dito portiek. Het geverniste houtwerk van schuin verwerkte geprofileerde delen, boven de deur een raam met sierroedenverdeling zoals in de vensterassen daarnaast.
Aan de rechterzijkant van de gevel wat hoger geplaatst een in het muurwerk opgenomen hoogreliŽf van zandsteen, voorstellend een kruis met Christus-corpus, op het kruis de tekst:

"I.N.R.I.".

Het kruis wordt beschut door een zadeldakvormig afdakje van hout met koperen bedekking, het werd in 1938 geleverd door kunsthandel J. Cuypers.

Dit geveldeel heeft een topgevel met zadeldak, in de topgevel een centraal geplaatst zesruits rondraam.
Boven beschreven gedeelte is de zijgevel van het lange geveldeel aan de Lorentzstraat.
Alle klasruimten zowel op de begane grond, als die op de verdieping hebben hier drie grote twaalfruits ramen.
Het metselwerk boven de ramen op de begane grond is iets getoogd, de afdekking boven de ramen op de verdieping is recht. Bij alle ramen boven de onderste vier roeden een breed horizontaal sierdeel.
Na drie vensterassen is er een smalle travee met een segmentbogige vleugeldeur met klassieke baksteen omlijsting, die voortgezet wordt rondom het raam erboven.
In het zadeldak met gootlijst boven de deur een zesruits dakkapel met zadeldakje.
Rechts naast de entree nog twee vensterassen voor de zich daar bevindende klaslokalen.
Aan de rechterzijde wordt de gevel beŽindigd met een terugspringend deel van dezelfde hoogte en met eenzelfde raamindeling, namelijk drie vensterassen voor leslokalen.
Rond het terrein aan de straatzijde een laag bakstenen muurtje met daarboven een ijzeren rondbuis.

Redengevende omschrijving
De gave Heilig Hart school van architect Sturm uit 1938 is van sociaal-historisch belang als onderdeel van het kerkelijk centrum aan en bij het Heilig Hartplein.

  • TERUG