Locatie:Rozenvendreef 1, 4707 PD Roosendaal
CBS Typering: Boerderijcomplex
Bouwjaar: midden/einde 18e eeuw
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 28 september 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie S, Nr 479

Omschrijving van het monument

Algemeen
Aan de rand van de bebouwde kom van Roosendaal ligt dwars op de Zundertseweg de Rozenvendreef die leidt naar het buitengebied van Roosendaal. De Rozenvendreef heeft aan beide zijden bomen en zicht op de weilanden en akkers die door een greppel van de weg worden gescheiden. Juist voordat het open buitengebied begint ligt aan de linkerzijde een boerderijcomplex dat op de kadastrale minuut van 1835 al voorkomt.

Het complex ligt op afstand van de weg en is via een oprijlaan met bomen bereikbaar. Het complex bestaat uit een woonhuis met een aangebouwde toren en een schuur. De overige opstallen op het terrein zijn niet beschermenswaardig.
Het boerderijcomplex aan de Rozenvendreef ligt enigszins verhoogd ten opzichte van de straat en wordt door een tuin met beplanting van de straat gescheiden. De oprijlaan en het erf zijn verhard. Het woonhuis van het boerderijcomplex is gebouwd in het midden/einde van de 18e eeuw. In 1927 wordt de veestalling verbouwd. De hoeve wordt dan bewoond door de heer Leijten en is eigendom van de heer Charles Laurijssen te Breda. In 1967 wordt volgens een archieftekening de begane grond van het woonhuis in opdracht van de heer H. Verhulst verbouwd waarbij er sanitaire voorzieningen worden gebouwd en er wordt een groot venster in de achtergevel gebracht. Het bakhuis wordt in 1977 verbouwd en in historisch opzicht verminkt. In 1987 wordt volgens een archieftekening door de Dienst gemeentewerken van de gemeente Roosendaal in de achtergevel een aanbouw geplaatst.
De nokrichtingen van het woonhuis en de schuur lopen evenwijdig aan de weg. De toren bevindt zich aan de rechter achterzijde van het woonhuis.

Woonhuis
Het gedeeltelijke onderkelderde woonhuis staat op een rechthoekig grondvlak en omvat een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Aan beide zijden van de nok bevindt zich een schoorsteen. De gevels zijn wit geschilderd en een zwart geschilderde plint.

Voorgevel De voorgevel is symmetrisch gebouwd en is vijf traveen breed. Links en rechts van de toegang bevinden zich twee vensters met een niet authentieke zesruits roedenverdeling. De toegang wordt gevormd door een opgeklampte houten deur met een drieledig bovenlicht. De vensters kunnen worden geblindeerd met houten opgeklampte luiken. De gevel wordt afgesloten met een mastgoot.
In het dakvlak boven deze gevel bevinden zich twee dakkapel met een venster. Tussen de dakkapellen bevindt zich een dakraam.

Linker zijgevel
De linker zijgevel heeft aan de achterzijde een venster dat kan worden geblindeerd met houten opgeklampte rolluiken en dat de opkamer markeert. Ter hoogte van de zolderverdieping bevinden zich twee vensters. De gevel wordt afgesloten met een houten boeideel.

Rechter zijgevel
De rechter zijgevel heeft ter hoogte van de begane grond aan beide zijden een venster met een niet authentieke indeling dat kan worden geblindeerd met houten opgeklampte luiken. Ter hoogte van de zolderverdieping bevinden zich twee vensters. De gevel wordt afgesloten met een houten boeideel.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

Toren
Aan de rechterzijde bevindt zich de toren die gebouwd is van rode baksteen in kruisverband met een zwart geschilderde plint. De toren wordt afgesloten met een zeskantig spitsvormig dak dat gedekt is met leien in maasdekking. De toren heeft twee dichtgemetselde lancetboogvormige gevelvlakken met een rollaag aan de onderzijde en een lancetboog aan de bovenzijde.

Schuur
De schuur bestaat uit een begane grond en een zolder onder een schilddak dat gedekt is met kunststof dakplaten.
Het grootste deel van de schuur is aan het zicht vanaf de openbare weg onttrokken door de ligging van het woonhuis.
Zichtbaar is dat de schuur in 1927 verbouwd is met rode baksteen en delen van de gevels zijn gepleisterd.
(Vanuit de monumentencommissie is de aantekening gekomen dat de heer Van Wezel, de huidige bewoner, vertelde dat de schuur tot voor kort met riet gedekt was en dat deze afkomstig is uit de Noordoostpolder. Uit het kadastraal onderzoek is gebleken dat op dezelfde plaats al een schuur moet hebben gestaan).

  • TERUG