Locatie:Sint Josephstraat 4, 4703 CW Roosendaal
CBS Typering: Kerkelijk gebouw, Sint Josephkerk
Bouwjaar: 1923-24
Architect: Jac Hurks, Marinus Vergouwen
Soort monument: Rijksmonument
Monumentnummer: 517266
Geplaatst d.d.: 23 april 2002
Kadastrale aanduiding: Gemeente Roosendaal, sectie C, Nr. 9260

Beschrijving

Inleiding.
R.K. Sint Josephkerk, gebouwd in 1923-24 naar ontwerp van architecten J. Hurks en M. Vergouwen in Expressionistische baksteenstijl. Tussen 1966 en 1977 werd de kerk gerestaureerd, daarbij werden onder andere de glas-in-loodramen bij het hoofdportaal vernieuwd.

Omschrijving.
Driebeukige kruiskerk met een hoog middenschip onder zadeldak en driezijdig gesloten transeptarmen onder omlopende schilddaken. Een zevenzijdig gesloten lagere absis onder omlopend dak met een geknikte rand geflankeerd door zijkapellen. Links van de voorgevel een vierkante klokkentoren met achthoekige opbouw met wijzerplaten, bekroond door een spits. De toren heeft over bijna de volle hoogte smalle verdiepte vlakken. Rechts een kleinere achthoekige traptoren, eveneens bekroond door een spits. Deze toren wordt geleed door lisenen. De zijgevels en absis hebben steunberen. De kerk is uitgevoerd in baksteen en rijk voorzien van siermetselwerk. De daken zijn gedekt met verbeterde Hollandse pannen. De ingang ligt in een rondboogportaal met wimberg. Aan weerszijden daarvan zijn kleinere rechthoekige ingangsportalen gemaakt. Portalen en topgevel zijn voorzien van siermetselwerk. Midden in de voorgevel bevindt zich een groot paraboolvormig raam met bakstenen tracering, gevuld met glas-in-lood. Ramen met een vergelijkbare vormgeving maar in een kleinere uitvoering zijn in het transept aangebracht. De zijgevels zijn voorzien van rondboogramen, gevuld met glas-in-lood. In de torens smalle staande ramen, bij de klokkentoren in de verdiepte sleuven gelegen. Ook de absis heeft smalle rondboogramen met glas-in-lood. Het interieur kent grote overspanningen met rondbogen. De viering heeft een bakstenen gewelf, ook schip en transept hebben gemetselde gewelven. Wanden hebben een tweedelige opstand, uitgevoerd in schoon metselwerk. Scheibogen en pijlers zijn voorzien van siermetselwerk. De vloer is betegeld met rode en zwarte tegels. Delen van de wanden in het koor, transept en triomfboog zijn met voorstellingen van onder andere de Annunciatie en Het Laatste Avondmaal beschilderd. Een gemetselde preekstoel, in de stijl van de kerk maakt deel uit van het interieur. Tot de inventaris behoren enkele belangrijke stukken zoals onder meer een hoofdaltaar van de firma Cuypers (Roermond), twee lampen van gebronsd koper, gemaakt door J.E. Brom rond 1924.

Waardering.
De kerk is van algemeen belang. Het gebouw is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling en is tevens van belang als opvallend voorbeeld van de centraliserende kruiskerk in het Interbellum. De kerk heeft architectuurhistorische waarde vanwege de zeer verzorgde vormgeving met siermetselwerk. Het neemt een belangrijke plaats in in het oeuvre van de architecten Hurks en Vergouwen, die veel in Roosendaal hebben gebouwd en hier in hun vormentaal onder meer schatplichtig waren aan Jos Cuypers. Het gebouw is gaaf bewaard gebleven.

  • TERUG