Locatie:Sophiastraat 40, 4701 GT Roosendaal
CBS Typering: Woning
Bouwjaar: begin 20e eeuw
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 30 juni 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie C, Nr 2880

Omschrijving van het monument

Algemeen
De Nieuwstraat behoort tot de oudere straten van Roosendaal en heeft een stedelijk karakter. De straat loopt in het verlengde van de Wilhelminastraat naar het centrum van Roosendaal. De oprichting van bebouwing in deze straat is begonnen in het vierde kwart van de 19e eeuw en wisselt in bebouwings-hoogte. In de afgelopen decennia is oudere bebouwing deels vervangen door nieuwe bebouwing. De straat heeft een rijbaan met aan beide zijden een stoep. Op het kruispunt van de Nieuwstraat en de Damstraat zijn in het begin van de 20e eeuw op de hoeken woningen met een afgeschuinde hoek gebouwd. De hoekbebouwing onderscheidt zich door de bouwhoogte en de architectuur van de omliggende bebouwing. Vooral de ligging op de hoeken van de straten, de afgeschuinde hoeken van de gebouwen en de markering van deze hoeken zijn deze markant.

Op de hoek van de Nieuwstraat/Damstraat betreft het de woningen met de nummers 41 en 28 en op de hoek van de Nieuwstraat/Sophiastraat de nummers Nieuwstraat 26 en Sophiastraat 40.
Het woonhuis aan de Sophiastraat 40 bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een met het buurpand Nieuwstraat 26 samengesteld zadeldak met een dakschild aan de Sophiastraat. De dakvlakken zijn gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Het is gebouwd met rode baksteen in kruisverband. De borstwering is vernieuwd met rode baksteen in Waalformaat. De gevel is verlevendigd met gepleisterde speklagen ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de vensters. De gevel worden afgesloten met een gevellijst met siermetselwerk en een geprofileerde bakgoot. De segmentbogen boven de vensters zijn verlevendigd met gele baksteen en een grijze band. De vensters hebben een keramische lekdorpel. De vensters kunnen worden geblindeerd met in de gevelopening aangebrachte moderne rolluiken.
Aan de rechterzijde wordt het woonhuis van het belendende woonhuis gescheiden door een smalle steeg die kan worden afgesloten met een houten deur.

Voorgevel (evenwijdig aan de Sophiastraat)
In de voorgevel bevindt zich rechts van de toegang die gevormd wordt door een toegangsdeur met een ongedeeld bovenlicht en twee vensters.

Linkerzijgevel (haaks op de Sophiastraat)
Deze gevel wordt ingenomen door het pand Nieuwstraat 26.

Rechterzijgevel (haaks op de Sophiastraat)
Deze gevel grenst aan de steeg en is blind. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel
Deze gevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG