Locatie:Spoorstraat 10, 4702 VK Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis-kantoor
Bouwjaar: 1924
Architect: De Bruijn en Van Hees
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 6 december 2010
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie ., Nr .

Omschrijving van het monument

Algemeen:
De Spoorstraat loopt parallel aan het spoorwegtracé en is in het begin van de 20e eeuw tot ontwikkeling gekomen. Deze straat verbindt het Stationsplein en de Gastelseweg met aan de rechterzijde (vanaf het Stationsplein) aaneengesloten bebouwing en verder vanaf het station veelal vrijstaande woningen met een voortuin en aan de linkerzijde het spoorwegtracé met bedrijven. De bebouwing ademt een eenheid uit in architectonische zin en een samenhangend gebruik van bouwmaterialen. De panden vertonen stijlkenmerken van alle stijlen uit die tijd met een verloop in monumentaliteit van de panden aan het Stationsplein richting de bocht in de Spoorstraat. Dicht bij het centrum van Roosendaal betreft het statige herenhuizen in twee bouwlagen met een kap in een aaneengesloten bebouwing. De woningen worden door een stoep van de rijbaan gescheiden.

De twee woonhuizen aan de Spoorstraat 10 en 12 zijn gebouwd in 1924 in opdracht van J. Hennekam te Roosendaal naar een ontwerp van De Bruin en Van Hees, architecten te Roosendaal en liggen op de hoek van de Spoorstraat en de Admiraal Lonckestraat. De voor - en linker zijgevel grenzen direct aan de stoep. De gedeeltelijk onderkelderde panden staan op een rechthoekig grondvlak en bestaan uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een samengesteld zadeldak met de nokrichting evenwijdig aan de Spoorstraat. Aan dit zadeldak grenst een zadeldak met de nok evenwijdig aan de Admiraal Lonckestraat. Aan de achterzijde zijn de panden uitgebouwd onder een platdak. De zadeldaken zijn gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen (nummer 10) en rode tuile-du-Nordpannen (nummer 12). Aan de linkerzijde van de nok aan de Spoorstraat is een schoorsteen zichtbaar. De gevels zijn in oorsprong symmetrisch gebouwd van rode baksteen in halfsteens verband, hebben een hardstenen plint en wordt afgesloten met een geprofileerde bakgoot op klossen. De gevels zijn verlevendigd met een siermetselwerk in de vorm van een rollaag en uitspringende strekken rond de toegangen en boven de rollagen ter hoogte van de verdieping. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel en worden afgesloten met een rollaag.

Voorgevel
De voorgevel heeft twee terugliggende gevelvlakken waarin zich op de begane grond de toegangen bevinden. Deze worden gevormd door een authentieke deur (nummer 10) en een deur (nummer 12), boven de deuren bevindt zich een ongedeeld bovenlicht. De toegang is bereikbaar via een hardstenen trede. Naast de toegangen bevindt zich een ongedeeld venster en ter hoogte van de eerste verdieping een venster met openslaande ramen en een ongedeeld bovenlicht. De gevelvlakken hebben op de begane grond een driezijdig venster dat terugligt in de gevel. Aan de onderzijde rust dit venster op een hardstenen gedecoreerde onderdorpel en wordt aan de bovenzijde afgesloten met een stalen latei. De vensters hebben een ongedeeld onderraam en een ongedeeld bovenlicht. Ter hoogte van de verdieping bevinden zich twee vensters met openslaande ramen, een ongedeeld bovenlicht en in de top van dit geveldeel een venster met openslaande ramen. Dit venster is bij nummer 12 voorzien van een stijl met twee draairamen. Naast dit venster zijn twee smalle hoge nissen zichtbaar. Het gevelvlak wordt afgesloten met een topgevel met siermetselwerk. De top is afgezet met een rollaag en wordt beëindigd met een terugliggend ovaal gepleisterd vlak waaromheen de rollaag doorloopt. De band is bij nummer 12 met zink afgedekt. Aan de linkerzijde sluit een terugliggend gevelvlak aan op het belendende pand. In dit gevelvlak bevindt zich op de begane grond een toegang met een deur en een ongedeeld bovenlicht en ter hoogte van de verdieping een venster met een raam en een bovenlicht. Achter de deur leidt een gang naar het achterterrein.

Linker zijgevel
De linker zijgevel wordt ingenomen door het belendende pand. Het deel dat, boven deze belending uitkomt, is gepleisterd en wordt afgesloten met een tuit.

Rechter zijgevel
De rechter zijgevel is aan de rechterzijde verlengd waarachter zich een eenlaagse aanbouw bevindt. Op de begane rond bevinden zich van links naar rechts een halfraam, een venster met een kalf en stijlen en een venster in de aanbouw. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel en worden afgesloten met een rollaag. De vensters zijn voorzien van rolluiken. Ter hoogte van de verdieping risaleert de gevel en breekt als een Vlaamse gevel door de goot heen. Het zadeldak hiervan sluit haaks op het zadeldak aan dat evenwijdig aan de Admiraal Lonckestraat loopt. In deze risaliet bevindt zich ter hoogte van de verdieping een venster met openslaande ramen en een ongedeeld bovenlicht. In de top van deze gevel bevindt zich een venster met openslaande ramen. De Vlaamse gevel wordt afgesloten met een topgevel met siermetselwerk. De top is afgezet met een rollaag.

Achtergevel
Op de begane grond zijn de panden deels met een eenlaagse - en deels met een tweelaagse aanbouw uitgebouwd onder een plat dak. Door het dak breekt een schoorsteen heen. Het dak van de aanbouw van nummer 10 doet dienst als balkon en is via samengesteld kozijn met openslaande deuren bereikbaar. In de gevels van de aanbouwen zijn ongedeelde vensters zichtbaar.

  • TERUG