Locatie:Spoorstraat 80, 4702 VM Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1923
Architect: Bruglemans
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 21 juli 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie B, Nr 2769

Omschrijving van het monument

Algemeen
De Spoorstraat loopt parallel aan het spoorwegtracé en is in het begin van de 20e eeuw tot ontwikkeling gekomen. Deze straat verbindt het Stationsplein en de Gastelseweg met aan de rechterzijde (vanaf het Stationsplein) veelal vrijstaande woningen met een voortuin en aan de linkerzijde het spoorwegtracé met bedrijven. De bebouwing ademt een eenheid uit in architectonische zin en een samenhangend gebruik van bouwmaterialen. De panden vertonen stijlkenmerken van alle stijlen uit die tijd met een verloop in monumentaliteit van de panden aan het Stationsplein richting de bocht in de Spoorstraat. Na huisnummer 144 komen de panden dichter bij het spoorwegtracé te liggen. Na deze bocht wordt het gezicht bepaald door arbeiderswoningen in een rij uit 1922 die individueel sterkt gewijzigd zijn ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp.

Het vrijstaande, gedeeltelijke onderkelderde woonhuis aan de Spoorstraat 80 te Roosendaal wordt van de openbare weg gescheiden met een hekwerk van gemetselde kolommen en ronde ijzeren pijpen waarachter een tuin is aangelegd. Het pand is in 1923 gebouwd in de Overgangsstijl (invloeden van de Amsterdamse school) in rode baksteen in kruisverband in opdracht J. Dingjan te Roosendaal. Het pand heeft een gepleisterde plint. Ter plaatse van het trasraam zijn de bakstenen verticaal op z'n plat geplaatst. Het pand bestaat uit een begane grond en een verdieping onder een plat dak. Door het platte dak breken aan de rechterzijde twee schoorstenen en aan de linkerzijde een schoorsteen heen. Alle vensters hebben hardstenen lekdorpels.

Voorgevel
De voorgevel is drie traveeën breed en verlevendigd met banen van staand getand metselwerk. De gevelopeningen worden afgesloten met een anderhalf steens rollaag. De gevel wordt ter hoogte van de verdieping afgesloten met drie door pilasters gescheiden gevelvlakken met getand metselwerk. Aan de rechterzijde is de gevel verhoogd en wordt afgesloten met een in het midden oplopende rollaag. Op de begane grond bevindt zich aan de linkerzijde een tweezijdige erker met in elke zijde een venster met een ongedeeld schuifraam. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel en een rollaag. De erker wordt afgesloten met een getande gemetselde afwerking. Aan de rechterzijde van de voorgevel bevindt zich op de begane grond een toegang in een ondiep portiek. De toegang wordt gevormd door een kozijn met deur met glas en een ongedeeld bovenlicht. Voor de deur bevindt zich een stoepje en deze gevelopening heeft een rollaag. Ter hoogte van de verdieping bevinden zich drie recent vernieuwde T-vensters met een openslaand raam.

Linker zijgevel
De linker zijgevel is gepleisterd en wordt afgesloten met een boeiboord. In deze gevel bevindt zich ter hoogte van de verdieping een venster met klepraam. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Rechter zijgevel
De rechter zijgevel is halverwege iets uitgebouwd en gepleisterd. In deze gevel bevindt zich op de verdieping een venster met een klepraam. Deze gevel wordt afgesloten met een boeiboord. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel
Aan de achtergevel is een eenlaagse aanbouw onder een platdak zichtbaar. Voorts is de achtergevel vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG