Locatie:Spoorstraat 84, 4702 VM Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1910
Architect: G.W. van Heukelom
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 21 juli 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie B, Nr 2734

Omschrijving van het monument

Algemeen
De Spoorstraat loopt parallel aan het spoorwegtracé en is in het begin van de 20e eeuw tot ontwikkeling gekomen. Deze straat verbindt het Stationsplein en de Gastelseweg met aan de rechterzijde (vanaf het Stationsplein) veelal vrijstaande woningen met een voortuin en aan de linkerzijde het spoorwegtracé met bedrijven. De bebouwing ademt een eenheid uit in architectonische zin en een samenhangend gebruik van bouwmaterialen. De panden vertonen stijlkenmerken van alle stijlen uit die tijd met een verloop in monumentaliteit van de panden aan het Stationsplein richting de bocht in de Spoorstraat. Na huisnummer 144 komen de panden dichter bij het spoorwegtracé te liggen. Na deze bocht wordt het gezicht bepaald door arbeiderswoningen in een rij uit 1922 die individueel sterkt gewijzigd zijn ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp.

Het vrijstaande, gedeeltelijke onderkelderde woonhuis aan de Spoorstraat 84 te Roosendaal is gebouwd in 1910 naar een ontwerp van G.W. van Heukelom, architect, en wordt van de openbare weg gescheiden met een ijzeren hekwerk op een gemetseld muurtje waarachter een tuin is aangelegd. Het pand is in 1910 gebouwd volgens het bestek nummer 1215 onder invloed van het Traditionalisme in rode baksteen in kruisverband in opdracht van de Spoorwegen voor de opzichter Weg en Werken. Het pand bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een tentdak dat gedekt is met rode Tuile-du-Nordpannen. In de top bevindt zich een samengestelde schoorsteen met aan de rechterzijde een hardstenen opzetstuk. In de vier dakvlakken is een dakkapel geplaatst. Alle vensters hebben hardstenen lekdorpels en hardstenen aanzetstenen. In de onderramen van de vensters is isolerend glas geplaatst.

Voorgevel
De voorgevel is symmetrisch gebouwd met in het midden de toegang tot de woning. De toegang wordt gevormd door een rondboogvormige toegangsdeur met een roedenverdeling onder een rondboog. Links en rechts van de toegang bevindt zich een venster met een stijl en twee schuifvensters met een ongedeeld onderraam en een bovenlicht met een viervlaks roedenverdeling. De vensters worden afgesloten met een rollaag en een aanzetsteen. De gevel wordt afgesloten met een gepleisterde band, metselwerk en een geprofileerde bakgoot op klossen. In het dakvlak boven de voorgevel bevindt zich een dakkapel met drie ongedeelde ramen. Boven het middelste raam bevindt zich een vierledig engelenraam met geel gefigureerd glas.

Linker zijgevel
In de linker zijgevel bevinden zich twee vensters met een stijl en twee schuifvensters met een ongedeeld onderraam en een bovenlicht met een viervlaks roedenverdeling. De vensters worden afgesloten met een rollaag en een aanzetsteen. De gevel wordt afgesloten met een gepleisterde band, metselwerk en een geprofileerde bakgoot op klossen. In het dakvlak boven de voorgevel bevindt zich een dakkapel met drie ongedeelde ramen. Boven het middelste raam bevindt zich een vierledig engelenraam met geel gefigureerd glas.

Rechter zijgevel
In de rechter zijgevel bevinden zich twee vensters met een stijl en twee schuifvensters met een ongedeeld onderraam en een bovenlicht met een viervlaks roedenverdeling. De vensters worden afgesloten met een rollaag en een aanzetsteen. In het midden van de gevel is en aanbouw onder een lessenaarsdak zichtbaar. De gevel wordt afgesloten met een gepleisterde band, metselwerk en een geprofileerde bakgoot op klossen. In het dakvlak boven de voorgevel bevindt zich een dakkapel met drie ongedeelde ramen. Boven het middelste raam bevindt zich een vierledig engelenraam met geel gefigureerd glas.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG