Locatie:Van Gilselaan 3, 4702 GH Roosendaal
CBS Typering: Villa
Bouwjaar: eerste kwart 20e eeuw
Architect: onbekend, uitbr. 1958: D.A.J. Vriens
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 21 juli 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie C, Nr 2528

Omschrijving van het monument

Algemeen
De notabele P.A.G. van Gilse heeft het initiatief genomen voor de aanleg van de Van Gilselaan in Roosendaal. Deze laan verbindt de Boulevard met de Schaepmanlaan is tot stand gebracht in het eerste kwart van de 20e eeuw. Naast de woonfunctie kende/kent de straat verschillende functies zoals een functie voor het onderwijs (scholen) en een religieuze functie (klooster). De school is in de loop der tijd gesloopt en het klooster is verbouwd tot bejaardencentrum. Het centrale deel van de voorgevel is beschermd. In de Van Gilselaan bevinden zich hoofdzakelijk (kleine) vrijstaande woningen met een voortuin die veelal door een hek van de straat zijn gescheiden. Doordat de bouw van vrijstaande woningen in het begin van de 20e eeuw startte komt de invloed van de Amsterdamse School architectuur veel voor, maar er zijn ook woningen gebouwd onder invloed van de Jugendstil architectuur. Aan de noordkant van de straat zijn ook nieuwe woningen gebouwd.
In de straat is het bindende element baksteen gebruik met sierende baksteenelementen. De toegangen tot de woningen zijn veelal rijk gedecoreerd en de hoeken ter plaatse van het Knipplein zijn geaccentueerd met torens. Helaas zijn enkele woningen qua architectuur door verbouwingen aangetast. De combinatie van architectonische variŽteit in de bouwstijlen, de historische betekenis van de straat door de initiatiefnemer tot de ontwikkeling en de stedenbouwkundige kwaliteit maken deze straat redelijk zeldzaam in Roosendaal.
Op de hoek van de Van Gilselaan en de Ommegangstraat is in het eerste kwart van de 20e eeuw een statig woonhuis gebouwd met een aangrenzend kleiner woonhuis. Dit woonhuis is in 1958 in opdracht van J. Broos te Roosendaal naar een ontwerp van D.A.J. Vriens, architect BNA te Roosendaal vergroot met een verdieping onder een platdak tot de huidige bouwmassa. Het gedeeltelijk vrijstaande woonhuis Van Gilselaan 3 is gebouwd met grijze kalkzandsteen in kruisverband met een donker grijs plint waar de gevel verjongt. Het pand bestaat uit een begane grond en een verdieping onder een platdak. Op de begane grond is de gevel verlevendigd met rode speklagen, tussen de begane grond en de verdieping is siermetselwerk aangebracht dat de overgang markeert naar de verdieping die gebouwd is met rode baksteen in kruisverband. De gevels worden afgesloten met een architraaf op uitgetand metselwerk en een bakgoot op klossen.

Voorgevel
De voorgevel is vier traveeŽn breed met in het tweede travee van links de toegang. Voorts bevinden zich drie vensters op de begane grond en vier op de verdieping. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel en worden op de begane grond afgesloten met een rondboog en op de verdieping met een getoogde rollaag. De toegang wordt gevormd door een moderne paneeldeur in een ondiep portiek, dat bereikbaar is via twee hardstenen treden. Boven de deur bevindt zich een ongedeeld getoogd bovenlicht met glas-in-lood. De vensters hebben een ongedeeld onderraam en een rondboogvormig bovenlicht dat gevuld is met glas-in-lood. De vensters ter hoogte van de verdieping hebben getoogde stolpramen met in elk raam een horizontale roede. De gevel wordt afgesloten met acht segmentboogvormige rollagen en een bakgoot op geprofileerde klossen.

Linkerzijgevel
Deze gevel wordt ingenomen door het belendende pand Van Gilselaan 1.

Rechterzijgevel
Deze gevel grenst aan een steegje dat kan worden afgesloten met een houten opgeklampte deur. Deze gevel is gebouwd van grijze kalkzandsteen en is vanaf halverwege de verdieping tot de goot gepleisterd. Over de gevel lopen twee strekkenlagen van rode kalkzandsteen. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een venster. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde bakgoot.

Achtergevel
Deze gevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG