Locatie:van Gilselaan 30, 4702 GK Roosendaal
CBS Typering: woonhuis
Bouwjaar: 1932
Architect: Jac. Martens
Soort monument: .
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: .
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie C, Nr 3793

Omschrijving van het monument

Algemeen
De Van Gilselaan is een rechte straat met bebouwing uil de periode van ca 1900 tot 1930. De woon- alsmede die van klooster- en schoolfunctie staan hierin centraal. ," Nadere omschrijving bijzondere waarden Deze straat is karakteristiek door de eenlaagse bebouwing met topgevels, welke wordt afgesloten door hogere villa- dan wel kloosterbebouwing. De panden vertonen in eenvoudige maar gave vorm stijlkenmerken van Neo-Gotiek, Neo-Renaissance, Chaletstijl, Jugendstil en Amsterdamse School en heeft daardoor als straat toegevoegde waarde. Historische betekenis en intrinsieke stedenbouwkundige kwaliteit Door de vorm van de bebouwing, de materiaalkeuze, de stijluitingen en het markante st. Josephklooster is het een gaaf voorbeeld van karakteristieke bebouwing in deze gemeente. Voorts heeft de straat historische betekenis als aanleg door een Roosendaalse notabele, namelijk P.A.G. van Gilse. Stedenbouwkundige betekenis in ruimere omgeving De bebouwing vertoont zowel stedelijke als dorpse kenmerken en heeft daarmee het gemeentelijke karakter nog steeds goed bewaard. Gaafheid De bebouwing vertoont een grote mate van gaafheid. Zeldzaamheid De combinatie van bovengenoemde kenmerken maken deze straat zeldzaam. Een uitzondering is de Van Gilselaan, waar wel voortuinen zijn aangelegd. Deze straat valt dan ook in een rijkere categorie van bebouwing en detaillering.

Kenmerken pand volgens MIP-rapport
Gilselaan, van 30 Woonhuis 1932 (zie bouwvergunning1925 Amsterdamse School / Nieuwe Zakelijkheid Paarsbruine baksteen en gele baksteen. Uitstekende betonnen lateien. Paneeldeur met klein driehoekraampje. Tweelaags, 2 traveeŽn. Beeldondersteunend. (foto 145)

  • TERUG