Locatie:Vincentiusstraat 3-5-7, 4701 LM Roosendaal, Mariadal kloostermuur
CBS Typering: losse objecten, klooster muur
Bouwjaar: 1934
Architect: J.Th.J Cuypers en F.B. Sturm
Soort monument: Rijksmonument
Monumentnummer: 517246
Onderdeel van: 517244
Geplaatst d.d.: 12-10-2001
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie A, Nr. 3764
Gerechtigde: Congregatie van de zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen Roosendaal

Beschrijving

Inleiding.

MUUR behorend bij het klooster Mariadal, gebouwd voor de orde van de Franciscanessen Penitenten Recollectinnen naar ontwerp van J.Th.J Cuypers en F.B. Sturm in 1934 in Traditionalistische stijl.

Omschrijving.

Bakstenen ommuring van de tuin van het kloostercomplex met aan de bovenkant een ezelsrug, aan de straatzijde gesteund door steunberen met bakstenen afzaten. Aan de zijde van de Burgemeester Prinssensingel wordt de muur op enkele plekken onderbroken. Ongeveer halverwege is een spitsboog-doorgang, trapsgewijs verspringend en aan bovenzijde afgedekt met romaanse pannen geplaatst. Het poortgedeelte is dichtgemetseld tot op de hoogte van de muur. Links van deze doorgang steekt de achterkant van een halfronde kapel met koepel, gedekt met bitumen door de muur. Aan de tuinkant voorzien van een gebogen topgevel. Een driezijdig gesloten kapel met topgevel onder een omlopend dak met romaanse pannen en een piron is halverwege de muur aan de rechterkant van doorgang geplaatst. Rondboogramen in afgeschuinde zijden zijn dichtgemetseld. Aan de straatkant is een polychroom relif met voorstelling van Maria in gemetseld.

Waardering.

De muur is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, namelijk het toegenomen zelfbewustzijn van de katholieke congregaties in het Interbellum. Het heeft architectuurhistorische waarden wegens materiaalgebruik en ornamentiek en neemt een bijzondere plaats in in het oeuvre van de architecten Cuypers en Sturm. Het geheel is gaaf bewaard gebleven.

  • TERUG