Locatie:Vincentiusstraat 3-5-7, 4701 LM Roosendaal, Mariadal Kapel
CBS Typering: Kerkelijk gebouw
Bouwjaar: 1934
Architect: J.Th.J Cuypers en F.B. Sturm
Soort monument: Rijksmonument
Monumentnummer: 526023
Onderdeel van: 517244
Geplaatst d.d.: 12-10-2001
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie A, Nr. 3764
Gerechtigde: Congregatie van de zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen Roosendaal

Beschrijving

Inleiding.
KAPEL in de tuin van klooster Mariadal, gebouwd voor de orde van de Franciscanessen Penitenten Recollectinnen naar ontwerp van J.Th.J Cuypers en F.B. Sturm in 1934 in Traditionalistische stijl.

Omschrijving.
De zandstenen kapel is driezijdig gesloten en heeft een omlopend dak gedekt met daktegels. Tegen de gevels een plint en pilasters, uitgevoerd in rustica. De rondboogramen zijn gevuld met glas-in-lood. Het voorportaal is open met rondboog openingen en wordt overdekt door een kruisgewelf. Onder de goot loopt een geprofileerde rand.

Waardering. De kapel is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, namelijk het toegenomen zelfbewustzijn van de katholieke congregaties in het Interbellum. Het heeft architectuurhistorische waarden wegens materiaalgebruik en ornamentiek en neemt een bijzondere plaats in in het oeuvre van de architecten Cuypers en Sturm. Het geheel is gaaf bewaard gebleven.

  • TERUG