Locatie:Vincentiusstraat 51, 4701 LN Roosendaal
CBS Typering: St. Joan Berchmansschool (Vincentiusschool)
Bouwjaar: 1950
Architect: F.B. Sturm en L. Sturm
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 27 januari 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie A, Nr 4052

Omschrijving van het monument
Het gebied rond het station aan de rand van de oude stad Roosendaal is van grote betekenis voor de functionele ontwikkeling van Roosendaal als grensstation. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende rijks- en gemeentelijke monumenten, de homogeniteit en de gaafheid van de bebouwing. In het gebied komen diverse architectuurstromingen voor: de Amsterdamse school, de Art Nouveau en de Neorenaissance. De Vincentiusstraat is in het tweede kwart van de twintigste eeuw tot ontwikkeling gekomen en oogt door het ontbreken van voortuinen en eenvoudiger en killer dan bijvoorbeeld de Ludwigstraat of de Burgemeester Schoonheijtstraat. De accenten in deze straat liggen bij beide entrees naar de straat waar zich aan de zijde van de nummers 5 en 7 een klooster bevindt dat ontworpen is in1934 door J. Cuypers en F.B. Sturm in de Delftse School architectuur en aan de andere zijde bij de Stationsstraat de voormalige St. Joan Berchmansschool, thans de Vincentiusschool, uit 1938, eveneens in de Delftse Schoolarchitectuur. Het bindende element in de Vincentiusstraat is het baksteengebruik.

De gymnastiekzaal aan de Vincentiusstraat is gebouwd in 1950 in de wederopbouwperiode onder invloed van de Delftse School architectuur en ontworpen door F.B. Sturm en ir. L. Sturm bi. architecten te Roosendaal. Dit pand is gebouwd met rode baksteen in Vlaamsverband en de verjonging van de gevels boven de plint is afgezet met een hardstenen band.

De gymnastiekzaal bestaat uit een bouwdeel waar zich de kleedkamers bevinden (bouwdeel 1), een tussenlid en de gymnastiekzaal (bouwdeel 2) die met een gang is verbonden met het schoolgebouw.

Bouwdeel 1 Dit gebouw bestaat uit een begane grond en een zolder onder een zadeldak dat haaks op de straat staat en gedekt is met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen.

Voorgevel (evenwijdig aan de straat)
In de voorgevel bevinden zich op de begane grond drie vensters met stalen ramen en ter hoogte van de verdieping twee vensters met stalen ramen. De vensters hebben een hardstenen omlijsting. Aan de linkerzijde van deze gevel is zichtbaar dat de voormalige deuropening is dichtgezet. De gevel wordt afgesloten met uitkragend siermetselwerk en een geprofileerd boeiboord.

Linker zijgevel (haaks op de straat)
Tegen de linkerzijgevel is dit bouwdeel onder een platdak uitgebreid. In dit deel is een venster met een stalen raam geplaatst met een hardstenen omlijsting.

Rechter zijgevel (haaks op de straat)
Aan de rechter zijgevel is een tussenlid gebouwd onder een zadeldak dat evenwijdig met de straat loopt en gedekt is met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. In de gevel is een rond venster geplaatst.

Achtergevel (evenwijdig aan de straat)
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

Bouwdeel 2
Dit bouwdeel betreft de gymnastiekzaal die een rechthoekige plattegrond heeft onder een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. Het dak is tussen de zijgevels ingeklemd.

Voorgevel (evenwijdig aan de straat)
In zes terug liggende door penanten gescheiden gevelvlakken bevindt zich een negen ruits venster met een wisseldorpel. Deze gevelvlakken worden afgesloten met een om de vensters omlopende band. De gevel wordt afgesloten met een gepleisterde gevellijst met architraaf, een fries en een geprofileerde bakgoot die om de hoeken is gekonrnist.

Linker zijgevel (haaks op de straat)
De linker zijgevel grenst aan het tussenlid en is blind.

Rechter zijgevel (haaks op de straat)
De rechterzijgevel is blind.

Achter gevel (evenwijdig aan de straat)
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG